Proef voor hogere opbrengsten pootaardappelen

Marknesse - Meer opbrengsten genereren. Dat wil natuurlijk ieder bedrijf. Dit jaar is er in de Noordoostpolder een unieke proef uitgezet om meer opbrengsten te genereren uit pootaardappelen.

Alexander Drost De proef is een initiatief van de Pootaardappelacademie van Delphy. Samenwerking werd gezocht met enkele partijen, waaronder Miedema en enkele boeren. Samenwerking SB Agro uit Marknesse bleek via Miedema en Mechanisatiebedrijf Naaktgeboren BV de geschikte pootmachine al te hebben aangeschaft en maakt zodoende ook onderdeel uit van de proef. ‘Hier hebben we hoge verwachtingen van’, vertelt Simon Doornbos van Naaktgeboren. ‘Als er uit deze brede en betrouwbare proef echt iets komt, kun je significante verschillen zien en spreken van een goede proef’, aldus Rudi Luimes.

Quad planten

Baat het niet, dan schaadt het zeker niet. Eerdere kleine proefjes bleken aan te tonen dat er met enkele rassen tot tien procent meer opbrengsten werden gegenereerd. De opbrengsten werden in ieder geval niet minder en daarom werd ervoor gekozen om het grootschaliger aan te pakken. Quad planten is een nieuwe techniek. Normaal gesproken worden de aardappels precies in het midden van de rug gepoot. Nu worden ze in twee rijtjes om en om diagonaal van elkaar geplant. Naast een hogere opbrengst is ook een betere maatverhouding het doel. ‘In pootgoed wil je zoveel mogelijk knollen in een goede maat zien. Het is een optelsommetje en uiteindelijk krijgt de agrariër daardoor een beter financieel resultaat’, zegt Simon Doornbos. Rudi Luimes is opgetogen over de proef. ‘Inderdaad. De resultaten waren of gelijk, of beter. Bovendien kost het niet zoveel. Het is technisch heel makkelijk te verwezenlijken. Als het werkt en het levert tien procent meer opbrengst op, en het kost slechts honderd euro per jaar extra op het gehele areaal, dan is het natuurlijk heel gemakkelijk uit te rekenen.’

Betrouwbaar

Zeven boeren werken mee aan de proef. De pootmachine van SB Agro wordt telkens gebruikt. Het is een vier rijige bekerpootmachine waarvan twee rijen zijn aangepast voor quad planten en de andere twee zijn standaard gebleven. ‘Straks, met de oogst, ga je precies kijken of de opbrengst dan meer is in de twee ruggen waarin quad is geplant. De andere twee ruggen kun je zien als nulmeting’, vertelt Simon Doornbos. ‘Een brede en vooral betrouwbare proef’, zegt Rudi Luimes. ‘Alle omstandigheden, mechanisch gezien, zijn gelijk op de vier ruggen, alleen worden ze in twee rijen anders neergelegd. Na de oogst worden alle aardappels gesorteerd op een elektronische sorteermachine. Daar worden gewicht en maatvoering nauwkeurig bepaalt. Pas dan kan je zeggen of er een significant verschil is. Dan wordt beoordeeld welke rassen beter geschikt zijn voor het quad planten en uit welke grond er betere resultaten vloeien.'