Proef met opslag zonne-energie Emmeloord uitgebreid

Emmeloord - In het najaar van 2018 wordt een 50 kW waterstofbromide flowbatterij gerealiseerd op het terrein van de gemeentewerf in Emmeloord, waarmee zonne-energie op innovatieve en betaalbare manier kan worden opgeslagen.

Het consortium, bestaande uit Elestor, Witteveen+Bos, ECN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ZON Energie en Stichting Pioniers van de Toekomst, testen met deze 50 kW pilot hoe de opslagtechnologie en aanverwante diensten op grote schaal kunnen worden toegepast. Het unieke karakter van dit type opslagsysteem betekent een doorbraak in de ontwikkeling van opslag van lokale duurzame energie. Voor het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het lokaal opslaan van energie biedt hiervoor grote kansen: het landelijke elektriciteitsnetwerk wordt ontlast en daarnaast wordt grote bewustwording gecreëerd. Inwoners van wijken zijn niet langer afhankelijk van grote energiemaatschappijen en gaan bewust om met een basisvoorziening. Het project is een vervolg op de succesvolle pilot met de 1 kW waterstofbromide flowbatterij in Deventer. Het consortium werkt samen met de gemeente Noordoostpolder die de ambitie heeft om bij de Nederlandse koplopergemeenten op het gebied van duurzame energie te horen. Noordoostpolder neemt de 50 kW batterij in gebruik op het terrein van de gemeentewerf in Emmeloord, waar in 2016 ruim vierhonderd zonnepanelen zijn geïnstalleerd. De installatie van de pilotfaciliteiten staat gepland voor het derde kwartaal in 2018. Het project is gestart in januari 2017 en eindigt in december 2019. In het eerste jaar zal het consortium de pilotinstallatie ontwerpen en opstellen, veiligheidsanalyses uitvoeren en de vereiste vergunningen aanvragen. Tegelijkertijd zal de Energy Service Company (ESCO) ZON Energie energiediensten opzetten en business cases ontwikkelen gerelateerd aan de opslag van elektriciteit uit deze flowbatterij. Vanaf najaar 2018 zal de energieopslag een jaar lang in praktijkomstandigheden getest worden. Stichting Pioniers van de Toekomst onderzoekt of lokale belanghebbenden geïnteresseerd zijn in gebruik van de energieopslag. Dit pilotproject van 50 kW kreeg een subsidie van het nationale TKI Urban Energy Programma.