Lesbrief rouw

EMMELOORD - orien en Kirsten zijn ervaringsdeskundigen en actief in Rouw NOP. Zij reikten de lesbrief maandag 12 juni uit aan alle mentoren van het Groenhorst College. Het programma “Ik mis je, wat nu?” voor scholen rondom Jongeren & Rouw is samengesteld door de Rouw Nop, de Bibliotheken Flevoland, Parkhuys Almere en de netwerken Palliatieve zorg Flevoland.

Wanneer jongeren te maken krijgen met verlies, wordt hun veerkracht op de proef gesteld. De behoefte om niet anders te zijn dan anderen, kan maken dat jongeren alleen komen te staan in hun verdriet. De confrontatie met verlies/gemis heeft vaak invloed op hun functioneren op school. De mensen die werken in het voortgezet onderwijs, maken dagelijks jongeren mee in de leeftijd van 12-18 jaar die daarmee te maken hebben.

De school kan gebruik maken van een mooi samengesteld modulair programma. Er zijn modules voor leerlingen en voor ouders. In het programma wordt emotie met kunst verbonden. Kunst in de meest ruime zin van het woord. Het kan gaan om een gedicht of verhaal, schilderij of beeld, maar ook een film, een foto(reeks), een lied, dans, muziek, of digitale verwerking zijn mogelijkheden. Uiting geven aan gevoelens kan moeilijk zijn, maar lukt vaak wel in kunst. De mogelijkheid emotie te delen met leerlingen, ouders en leerkrachten helpt om te gaan met gemis en verlies.