Ambitieus Veldleeuwerik hernieuwt aanpak

Emmeloord - Telers en partners van Veldleeuwerik gaan intensiever samenwerken aan bodem, bescherming en biodiversiteit.

Stichting Veldleeuwerik bestaat dit jaar 15 jaar. Een mooi moment om terug te blikken op de successen van afgelopen anderhalf decennium. Maar ook een moment van reflectie en kijken wat er beter kan. De dynamiek in de teler-regiogroepen vormt een sterke basis van Veldleeuwerik. Deze samenwerking gaat de komende jaren nog verder worden versterkt. Met intensiever relatiebeheer worden de partners actief gekoppeld aan de teler-regiogroepen. Hierdoor wordt het kennisplatform Veldleeuwerik verder versterkt, net als het onderscheidende profiel van Veldleeuwerik. Telers en partners, zoals Heineken, Aviko, HAK, OCI Agro, Agrifirm, CZAV en vele anderen, willen bijdragen aan maatschappelijk belangrijke thema’s als klimaatverandering, water en biodiversiteit. Daarom gaan ze binnen Veldleeuwerik nog actiever samenwerken aan verduurzaming van teelt en voedselproductie. Telers en partners gaan zich hiervoor concreet richten op de indicatoren bodem, (gewas)bescherming en biodiversiteit. Als akkerbouwers zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie van duurzaamheid, maken ze keuzes die passen bij hun bedrijf én zetten ze vervolgstappen. Vijftien jaar Veldleeuwerik toont aan dat de telers vooroplopen met het nemen van duurzaamheidsmaatregelen ten opzichte van de rest van de sector. Een Veldleeuwerik teler is een duurzame ondernemer die werkt voor de lange termijn, die bewust overwogen keuzes maakt in open en diepgaande kennisuitwisseling met collega’s en partners, en die niet bang is om van fouten te leren. De bottom-up duurzaamheidssystematiek van Veldleeuwerik werkt daarbij als een versneller. Veldleeuwerik telers maken bovendien lagere kosten voor gewasbescherming en energie dan gemiddeld in de sector Akkerbouw. De komende maanden zullen werkgroepjes van telers en partners voor de thema’s bodem, bescherming en biodiversiteit concrete ambities formuleren. Hiermee ontstaat er een stip op de horizon waar telers en partners naartoe kunnen werken. De doelstellingen die voort komen uit deze ambities, gaat Veldleeuwerik monitoren en de voortgang hierop communiceren.