Verdere daling WW-uitkeringen Flevoland

EMMELOORD - Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland is eind mei opnieuw gedaald en komt uit op 10.385.

Eind vorige maand waren er nog 10.723 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 3,2 procent. De grootste daling van het aantal lopende WW-uitkeringen in de maand mei kwam voor rekening van de sector bouwbedrijf (-10,2%).

Op landelijk niveau zakte het aantal lopende WW-uitkeringen gedurende de maand mei onder de 400.000 (van 401.483 naar 385.636). Een daling van 3,9 procent ten opzichte van eind april. Deze dalende trend is ook al een aantal maanden zichtbaar in Flevoland, waar naast de bouwbedrijven met name de uitzendbedrijven lijken te profiteren van de economische opgang.

Niet bij alle gemeenten in Flevoland dalen de WW-uitkeringen even hard. Weliswaar is er de afgelopen maand bij alle gemeenten een daling te zien. In Urk bedraagt de daling ruim 8% bedraagt en in Zeewolde 0,3%. Omdat de daling in beide gemeenten slechts om kleine absolute aantallen gaat, zeggen de dalingen in Almere (-2,6%), Dronten (-4,4%) en Lelystad (-4,1%) meer over de huidige trend.

De verdere bloei van de economie biedt met name kansen in de sectoren bouwnijverheid en uitzendbedrijven. De afname van het aantal lopende WW-uitkeringen in de bouwnijverheid (-10,2%) en uitzendbranche (-9,1%) is daarnaast ook voor een deel het gevolg van seizoensinvloeden. De financiële sector en dan met name de subsector banken, is de enige sector met een lichte stijging (0,5%) van het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit duidt erop dat het herstel in het bankwezen voorlopig nog niet is ingezet.