STOPPELS | Feest in Luttelgeest

Luttelgeest - Morgen begint het dorpsfeest in Luttelgeest. Dat is nog eens iets anders dan de meer dan nare berichten van de afgelopen tijd. We mogen en kunnen nog feest vieren in de Polder. Te midden van veel geweld is het hier best rustig en mogen we blij zijn met onze Noordoostpolder.

Er wordt een grote feesttent opgezet waar onder meer: gedanst, gezongen (karaoke), een kinderdisco en veel plezier gemaakt kan worden. Op zaterdagavond groot feest met de band ONCE, dat begint om 21.30 uur. Op tv zag ik het benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester. Goed om dat te gedenken en het verdriet te delen. Maar is het wel gepast om dat met een popconcert te gedenken? Het biedt in elk geval weer een podium voor artiesten. Voor de slachtoffers leverde het miljoenen euro’s op. Gaat dat geld ook echt naar de slachtoffers en kan dat het verdriet wegnemen? Natuurlijk niet. Maar grote rampen worden collectief verwerkt in de vorm van een tegengeluid, stille tochten, bergen bloemen en knuffels op de plaats van het onheil. Mensen willen laten zien hoezeer ze meeleven en hoezeer ze afstand nemen van geweld. Men zegt dat haat en geweld geen aandacht moeten krijgen maar dat gebeurt dus wel. Op grote schaal zelfs, want erger kan toch niet! Ik denk dat veel ‘meeleven’ projectie is van persoonlijk leed. Er is zoveel stil verdriet onder de mensen, heeft dat nog aandacht? Veel mensen voelen zich niet gezien noch gehoord. Zij schreien in stilte, begraven hun verdriet, dat leven wil en sterven kan het niet. Denk eens aan de vele zelfmoorden onder jongeren. Let op uw naasten, anderen zijn te ver weg. Kijk naar elkaar, doe moeite de nabije ander te zien en te ontmoeten. In grote evenementen zie je de ander niet, word je vooral op jezelf teruggeworpen. Daarom zijn dorpsfeesten van groot belang. Niet ondergaan in de massa maar elkaar ontmoeten, elkaar zien en aandacht geven. Zaterdag zullen we niet kunnen slapen door de harde muziek. Met wanklanken heeft dat niets te maken. Er is eigenlijk niets mooier en fijner dan samen lachen, dansen en blij zijn. Dat is LEVEN. KRAGT-taal mefkragt@gmail.com