RvS: Veel vraagtekens bij verplaatsing Boni Urk

URK - Het is nog niet zeker of supermarkt Boni kan verplaatsen naar industrieterrein Lemsterhoek.

Dit bleek maandag tijdens een langdurige zitting bij de Raad van State in Den Haag. De Raad toonde twijfels over het bestemmingsplan waarmee de verplaatsing mogelijk wordt gemaakt. De PR-Commissie, een belangenvereniging van winkeliers in winkelcentrum Urkerhard, heeft de Raad ook gevraagd om het plan te vernietigen. Volgens de advocaat van de gemeente gaat het de commissie vooral om concurrentiebelangen en daar oordeelt de Raad van State niet over. Alleen als er onaanvaardbare leegstand dreigt in hun omgeving, kan de Raad ingrijpen, zegt hij. Maar dat probleem is niet als bezwaar aangevoerd. Dat neemt niet weg dat de commissie wel de vinger heeft gelegd op enkele zere plekken in het plan. De Raad van State vraagt zich met de commissie af of het plan niet in strijd is met gemeentelijk beleid voor de vestiging van detailhandel. De advocaat van de commissie zegt ook dat provinciale regels de vestiging van supermarkten op bedrijventerreinen verbieden. Daarnaast wijst de commissie op een parkeerprobleem op de geplande nieuwe locatie aan de Industrierondweg. De nieuwe Boni kan daar niet alle klanten op eigen terrein een parkeerplek bieden. Er zal in de openbare ruimte een parkeerplek voor de klanten gevonden moeten worden. Dat is volgens de commissie ook niet mogelijk. Volgens een woordvoerder van de gemeente kan dat wel. Bovendien zal er grondruil plaatsvinden waardoor extra parkeerruimte kan worden aangelegd langs de openbare weg. De gemeente erkent dat er met de vestiging van de nieuwe Boni aanvankelijk een overaanbod zal ontstaan. Concurrenten zouden dan kunnen omvallen met leegstand als gevolg. Maar marktonderzoekers hebben in opdracht van de gemeente aangetoond dat er binnen 10 jaar marktruimte gaat ontstaan. De commissie zet grote vraagtekens bij de berekeningen van de onderzoekers. Zo is niet meegerekend dat op de plek van de huidige Boni aan de Klifweg in het oude dorp een andere supermarkt kan komen. Dat betekent dat er nog meer overaanbod zal ontstaan op korte termijn. De gemeente zegt dat een supermarkt in het huidige pand van Boni in de toekomst is uitgesloten. Wel kan er een versmarkt worden gevestigd. Dat is volgens de gemeente in feite ook een supermarkt, maar dan kleiner. De Raad doet over zes weken uitspraak.