Flevo Boys krijgt een interim-bestuur

Emmeloord - EMMELOORD - De huidige bestuursleden van Flevo Boys stellen per september hun positie beschikbaar. Daarna wordt er bij de Emmeloordse club een interim-bestuur gevormd. Dat meldt Flevo Boys op het digitale thuis.

Het bestuur heeft in de afgelopen periode moeilijkheden ondervonden. 'In een klein bestuur, met al langere tijd een vacature, blijkt het lastig om naast alle lopende zaken en problemen, invulling te geven aan vernieuwing en verdere ontwikkeling', zo schrijft de club. Klankbordgroep Daarom is er een klankbordgroep met twaalf leden in het leven geroepen. Deze groep heeft advies gegeven. 'Over uiteenlopende verenigingszaken is uitgebreid gesproken, knelpunten zijn vastgesteld en oplossingsrichtingen gedefinieerd. In haar eerste evaluatie van deze overleggen heeft het bestuur gemeend dat het voor de vereniging goed is als de bestuurssamenstelling wordt aangepast en organisatie opnieuw beoordeeld wordt.' Interim Het interim-bestuur wordt mede gevormd op basis van de uitslag van de ledenenquête die momenteel wordt gehouden. Het interim bestuur richt zich op vernieuwing van de vereniging in alle facetten, om te zorgen dat Flevo Boys klaar is voor de toekomst. Het interim-bestuur dat vanaf september aan de slag gaat, heeft al vorm gekregen: Henderikus Oostra (voorzitter), Jaap Tol (penningmeester) en aanvulling met huidige en/of nieuwe bestuursleden.