Noordoostpolder 2,9 miljoen euro in de plus

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder  heeft over 2016 op een totale begroting van ruim € 130 miljoen een rekeningresultaat behaald van € 2,9 miljoen, ofwel ruim 2 procent van de begroting.

De perspectiefnota 2018-2021 laat zien dat de financiële positie van Noordoostpolder mogelijkheden geeft om de komende jaren te investeren in verwachte en nieuwe ontwikkelingen, zegt wethouder Hans Wijnants. 'Dat geeft ruimte voor de toekomst. We kunnen dit doen met behoud van een goede financiële positie én zonder grote lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven.' Het komende jaar staat verdere ontwikkeling van het Stadshart, en dan vooral de uitwerking van het gekozen scenario ‘Compact Centrum’ op het programma. Ook worden op basis van een Integrale Huisvestingsvisie Onderwijs afspraken te maken met het Voortgezet Onderwijs in Emmeloord. Voor investeringen in maatschappelijk vastgoed, scholen, sportaccommodaties en buurt- en dorpshuizen is extra structurele ruimte in de meerjarenbegroting opgenomen. Voor 2018 wordt vanuit de insteek ‘voorkomen’ nagedacht over een aantal pilots op het gebied van preventie binnen het sociaal domein, jeugdzorg, wmo en participatie. De inzet is om de werkzaamheden binnen het sociaal domein uiterlijk in 2021 volledig budgetneutraal te hebben. Hiervoor is het nodig om grip te hebben op onzekere zaken, zoals de kosten van Jeugdzorg.