Espel krijgt een Multifunctioneel Sportcentrum

Espel - Bewoners van Espel trakteerden de lokale politiek dinsdagavond op champagne. Ze zijn blij dat de gemeenteraad het sein op groen zette voor een Multifunctioneel Sportcentrum in het dorp.

Noordoostpolder draagt 355.000 euro bij aan het sportonderkomen. Een werkgroep met leden van Sportclub Espel, Dorpsbelangen Espel en de Werkgroep Vergroten Leefbaarheid Espel werkt sinds 2012 aan het plan. Alle sportverenigingen in het dorp gebruiken straks één centrale accommodatie. Die staat dan op de plek naast het te slopen onderkomen van Sportclub Espel. Het dorp draagt zelf 376.000 euro bij aan de realisatie.