Raad: Geen testlocatie duurzame technologieën aanwijzen

Emmeloord - Moet de gemeente Noordoostpolder wel of niet een locatie aanwijzen waar bedrijven innovatieve en vooral duurzame technologieën kunnen testen? Volgens PvdA-GroenLinks wel, maar de partij kon dinsdagavond de rest van de gemeenteraad en het college niet overtuigen.

Een meerderheid vindt dat initiatieven uit het bedrijfsleven moeten komen. Raadslid Hylke Hekkenberg denkt dat bedrijven eerder toehappen als de gemeente een plek aanwijst waar bijvoorbeeld een golfslagcentrale of grootschalige opslag van energie kan komen. Hij stelt zelf de omgeving van het windpark voor. Wethouder Poppe vond de motie van PvdA-GroenLinks niet nodig. Volgens hem kunnen bedrijven met plannen zich altijd bij de gemeente melden. “Het bedrijfsleven kent onze ambities. Wij faciliteren ondernemers en bewoners graag, maar investeren zelf niet in plannen”, aldus Poppe, die erop wijst dat bijna alle duurzame maatregelen die de komende decennia nodig zijn door bedrijven, bewoners en de Rijksoverheid genomen moeten worden. De discussie ontstond bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017. Daarin staan de activiteiten van de gemeente die duurzaamheid bevorderen. Uiteindelijk moeten die leiden naar een energieneutrale Noordoostpolder in 2030. Het stimuleren van aardgasvrije woonwijken, meer duurzame woningen en opwekking van duurzame energie moeten daarvoor zorgen. De partijen zijn wel positief over het Uitvoeringsprogramma, al stelt D66 dat die wel heel laat in het jaar op tafel komt. Wethouder Poppe zegde toe dat het programma voor 2018 ‘rond de jaarwisseling’ wordt gepresenteerd.