Sport is meer dan bewegen

Emmeloord - Het valt me op dat ik bij het kijken naar belangrijke sportgebeurtenissen zelf het gevoel van ‘pap in de benen’ krijg. De beslissende tijdrit van Tom Dumoulin vorige week duurde slechts een half uur. Maar ik had als kijker na afloop het gevoel, dat ik een halve marathon gelopen had. Wat duren minuten op zo’n moment lang.

Wat is dat toch, dat sport zoveel emoties losmaakt in ons? Natuurlijk komt het door onze betrokkenheid! Vaak zijn we jarenlang lid of supporter en helpen we een club op allerlei manieren. Bijvoorbeeld als sporter, misschien als ouder die haar of zijn kind brengt en hopelijk ook begeleidt, als supporter of als bestuurder.

Sport en sportverenigingen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen en wijken. Uit onderzoek blijkt dat sportverenigingen de meeste vrijwilligers op de been brengen, meer nog dan scholen, kerken en buurtverenigingen. Ook in onze gemeente zetten veel mensen zich in voor de sportverenigingen. Samen zorgen zij ervoor dat het sportaanbod groot en gevarieerd blijft. Ik heb veel waardering voor al die vrijwilligers. Met al hun inzet zorgen ze voor een positief ‘wij’ gevoel.

Als gemeente zijn we momenteel bezig met het opstellen van nieuw sportbeleid. De oude nota heeft z’n tijd gehad. We maken geen traditionele sportnota, maar een uitvoeringsagenda. De eerste bouwstenen zijn geleverd op een bijeenkomst georganiseerd door de beweegcoaches van Carrefour. Allerlei mensen die iets met of voor de sport doen discussieerden over het thema ‘De kracht van sport’. Tijdens deze avond bleek dat veel verenigingen aandacht besteden aan sporters die niet zo eenvoudig hun weg vinden. Omdat ze bijvoorbeeld een eigen benadering nodig hebben.

Daarom willen we in het nieuwe beleid ook aandacht hebben voor de meerwaarde van sport op het sociale vlak. Dan blijf je niet hangen bij de vraag; “Wat kost de sport in onze gemeente?’ , maar kijk je breder; ‘Wat levert de sport ons als gemeenschap op?’

Na de zomer hopen we de uitvoeringsagenda vast te stellen. Voor die tijd gun ik u en mijzelf nog vele mooie sportmomenten waar je met een glimlach aan terugdenkt. Of de kleur dan roze, geel, oranje of uw eigen clubkleur is, dat maakt me niet zoveel uit. Het gaat erom dat we ons realiseren dat de kracht van sport meerwaarde levert aan onze gemeente.