Excursie Toppad Urk

URK - Flevo-landschap houdt zaterdag 10 juni van 16.00 tot 18.00 uur een excursie door het Toppad op Urk.

Het gebied is normaal gesproken niet vrij toegankelijk, omdat de kwetsbare natuur erg gevoelig is voor verstoring. Het gebied heeft een grote variatie aan flora en fauna. Op de bodem van onder andere kalkrijk zand en veen groeit een diversiteit aan orchideeën, zeldzame varens en geelhartjes. De kans bestaat dat er tijdens de excursie vogels, zoals de roerdomp, bruine kiekendief en blauwborst, gezien worden. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Opgeven kan via www.flevo-landschap.nl/toppad-excursie.