Positief resultaat over 2016 voor Waterschap

EMMELOORD - Waterschap Zuiderzeeland heeft het jaar 2016 met een positief resultaat van € 0,7 miljoen afgesloten.

In 2016 is het Masterplan Duurzame Energie vastgesteld. Het doel is om als waterschap uiterlijk 2050 energieneutraal te zijn. Afgelopen jaar is gestart met de verbouwing van het waterschapshuis naar een energieneutraal kantoor. Ook werkt het waterschap graag samen aan duurzame verbeteringen. Een voorbeeld hiervan is de innovatieve slibgistingstechnologie Ephyra op de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Tollebeek. Hierbij wordt biogas gewonnen uit afvalwater en blijft minder slib over voor eindverwerking . Daarnaast wil het waterschap het energieverbruik van de gemalen verduurzamen door bijvoorbeeld zonne-energie toe te passen.

Ook werkt het waterschap aan een goed watersysteem. Denk hierbij aan duurzaam ingerichte oevers, zo efficiënt mogelijke vangst van muskusratten en het slechten van barrières voor vismigratie.