Schippers notaris bij Prummel

EMMELOORD - Joke Schippers, geboren en getogen in de Noordoostpolder, is al sinds 2009 als kandidaat-notaris werkzaam voor notaris Prummel.

De stap naar notaris is voor Joke een logisch vervolg in haar carrière en voor Peter Prummel een welkome aanvulling op zijn steeds drukker wordende notariskantoor. Door de toevoeging als notaris zal Joke niet meer als plaatsvervanger voor Peter hoeven optreden als hij er een keer niet is, maar kan zij dat geheel zelfstandig naast hem doen. De notarissen van Peter Prumme l Notariskantoor zullen dus tegelijkertijd akten kunnen passeren. Hierdoor kunnen zij de klanten sneller en efficiënter bedienen.

Joke haar specialismen zijn onder meer het ondernemingsrecht en onroerend goed. Naast de dagelijkse leiding over zowel de ondernemings- als de onroerend goedpraktijk van het kantoor, draait zij volwaardig mee in de bijzonder grote familiepraktijk. Het familierecht in de breedste zin van het woord, waartoe ook de estate planning is te rekenen, speelt namelijk bij alles wat een notaris doet een rol.

Peter Prummel is als enige notaris in de Noordoostpolder gecertificeerd lid van de (specialisten)vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). ‘Hierbij is Joke een grote factor van betekenis. Zij rekent mee, is zeer creatief en innovatief op dit gebied", aldus notaris Prummel. "In diverse nalatenschappen fungeert zij als executeur of als afwikkelingsbewindvoerder en laat zij zien waar onze gepropageerde kwaliteit voor staat.’ Met name de ondernemers waarderen haar werkzaamheden. Niet alleen voor wat betreft hun onroerend goed, maar ook voor hun bv's, fusies, splitsingen en acquisities weten ze haar te vinden.

Die aanbevelingen van gewaardeerde klanten zijn voorwaarden geweest voor Joke om voor de benoeming tot toegevoegd notaris in aanmerking te kunnen komen.

Tevens is Joke specialist op agrarisch gebied. Zij begeleidt vele (agrarische) bedrijfsoverdrachten. Peter Prummel notariskantoor is actief lid van de Vereniging van Agrarische Specialisten in het Notariaat (VASN). Trots is het woord dat hier past. Trots op Joke, trots op haar inzet, haar kennis en kunde. Maar ook trots op het feit dat ze als notaris aan het kantoor van Peter Prummel verbonden wil zijn en blijven.