Beweging in softdrugsbeleid NOP?

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

‘Met een coffeeshop los je een probleem met blowende pubers niet op. De vraag willen we wel of geen coffeeshop is te simpel’, stelt Arjan Lamslag van Tactus-verslavingszorg. Dit was een conclusie aan het eind van de themabijeenkomst over softdrugs vorige week maandag in het gemeentehuis.

De genodigde sprekers vertegenwoordigden diverse maatschappelijke organisaties van waaruit omgegaan wordt met softdruggebruik. Naast Tactus gaven Jongerencentrum Heelal, de politie en de organisatie van Waypoint’s ‘moedige ouders’ op Urk hun kijk op de omgang met softdrugs, met name de problematiek die er is door het gebruik onder jongeren.

Verder stond het bezoekers vrij een mening te geven. Zo vertelde een inwoonster van Emmeloord-centrum hoe uit eigen observatie blijkt op welke manier en waar er gedeald wordt. Dit leidde tot de vraag wat de politie hiermee kan doen en de uitleg van teamchef Frank Stroeckart: ‘een agent mag op straat niet zomaar fouilleren of aanhouden’, er moet eerst bewijs zijn.

Een skater die al 10 jaar aan skateboarden doet in het skateparkje van Emmeloord, zag menigmaal softdrughandel in de buurt. Hij vindt dat jammer, want hij zou graag reclame maken voor de sport en de plek niet met drugsgebruik geassocieerd willen zien.

Ervaringsdeskundigen op het gebied van gedoogbeleid waren de eigenaar van de coffeeshop in Kampen en de burgemeester van Kampen Bort Koelewijn die bij zijn aantreden vond: ‘of we gaan gedogen of we gaan sluiten’. Nu is het verschil met Emmeloord, dat er in Kampen al 20 jaar een illegale coffeeshop bestond met 1300 klanten. Die situatie gaf overlast en deze is met de komst van een gedoogde coffeeshop opgelost. Omwonenden zijn tevreden, gemeente houdt controle en de verkoop beperkt zich tot pasjeshouders boven de 18 jaar.

Na een vraag van Jan Simonse (CU/SGP) bevestigde burgemeester Aucke van de Werff dat Noordoostpolder als plattelandsgemeente in dit opzicht verschilt van de meer stedelijke cultuur van Kampen. ‘Maar met enige vertraging komt problematiek van de steden ook naar het platteland’ en dus vond Van der Werff het een goede zaak dat met het delen van kennis en ervaring omtrent softdruggebruik de politiek in staat gesteld wordt voor- en nadelen van een coffeeshop tegen elkaar af te wegen.

Over de noodzaak het softdrugsbeleid in Noordoostpolder te herzien is het laatste woord nog niet gezegd. De raadsfracties D66, PvvP en PvdA/GL willen een vervolg geven aan de themabijeenkomst.