Urk neemt palenscherm in gebruik

Urk - De gemeente Urk heeft dinsdag het meest markante gedeelte van het palenscherm op Urk officieel in gebruik genomen. De kosten bedroegen ongeveer 2 miljoen euro. 

Gedeputeerde Michiel Rijsberman en wethouder Freek Brouwer deden dit met een wandeling langs het palenscherm. Met de officiële ingebruikname zijn de werkzaamheden, die ongeveer een half jaar geduurd hebben, afgerond. Hiermee is een waardevol stukje cultuurhistorie bewaard gebleven. Het huidige palenscherm bestaat uit 13 afzonderlijke delen met een totale lengte van 1231 meter. Het palenscherm is een cultuurhistorisch en beeldbepalend element in Noordelijk Flevoland. In 2003 heeft de gemeenteraad van Urk het palenscherm aangewezen als beschermd dorpsgezicht op basis van de Monumentenwet. In de tijd dat Urk nog een eiland was deed het palenscherm dienst als houten en stenen waterkering. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw is het palenscherm opnieuw aangebracht om de contouren van het oude eiland vast te leggen en de hoogteverschillen tussen het oude eiland en de uitbreiding van Urk te overbruggen. Urk heeft in 2016 en 2017 financieel flink geïnvesteerd in het renoveren van het Palenscherm bij de Maranathakerk, tegenover het Hooiland en Pyramideweg Noord. De provincie Flevoland heeft hier ook aan bijgedragen door het verstrekken van een subsidie. Door deze gezamenlijke inspanning is het gelukt dit deel cultuurhistorisch bezit veilig te stellen voor de toekomst.