Stichting Veldleeuwerik genomineerd voor Green Deal award 2017

Emmeloord - De jury voor de Green Deal award 2017 heeft de Green Deal Duurzaam Doorgrond van Stichting Veldleeuwerik met vier anderen genomineerd voor de award 2017. Op 30 mei wordt bekend gemaakt wie van deze vijf de winnaar is van de Green Deal award 2017.

In totaal zijn 68 Green Deals beoordeeld door een jury bestaande uit Bart Romeijn (lid Green Deal Board), Vera Dalm (directeur Milieu Centraal) en David Pappie (ministerie van EZ).

De Green Deal Duurzaamheid Doorgrond heeft het mogelijk gemaakt om akkerbouwers en afnemers samen, in een versneld tempo, te laten werken aan duurzaamheid op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Met de Green Deal heeft de overheid Stichting Veldleeuwerik ondersteund bij onder meer de certificering en inpassing in het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. De Green Deal is ondertekend door de toenmalige minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J. Atsma en Stichting Veldleeuwerik.

Stichting Veldleeuwerik is een kennisplatform van circa 400 telers verspreid over heel Nederland en ruim 50 bedrijven die samenwerken aan de verduurzaming van de akkerbouw en voedselproductie. Zij ontwikkelen en delen kennis over het toekomstbestendig en volhoudbaar maken van open teelten en bedrijfsvoering. Hierbij bevragen akkerbouwers elkaar onderling op keuzes en dagen elkaar uit op het gebied van duurzaamheid. Ze worden daarbij ondersteund door geaccrediteerde adviseurs, procesbegeleiders en externe deskundigen. Veldleeuwerik werkt niet met vaste normen die voor iedereen gelden, maar met individuele plannen en acties, gebaseerd op het eigen ondernemerschap en vakmanschap, vanuit hun eigen intrinsieke motivatie.

De bottom-up-systematiek van Veldleeuwerik werkt. Als akkerbouwers zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie van duurzaamheid, maken ze keuzes die passen bij hun bedrijf én zetten ze vervolgstappen.