Centrumplan veelbelovend

EMMELOORD - ie denkt dat de groene bolletjes staan voor de aanplant van evenzoveel jonge bomen zal zich afvragen: hoeveel jaar duurt het voor de stam dikker is dan de steunpaal en de nieuwe bomen werkelijk sfeerbepalend worden? En kan de gemeente overal zomaar overgaan tot de gewenste aanplant?

Projectleider Norman van der Ende: ‘De groene bolletjes zijn ingetekend om aan te geven dat het wenselijk is om het centrum een duidelijke groenstructuur te geven. Een groen bolletje betekent niet per definitie dat er een boom geplant wordt. Bij het realiseren van de groenstructuur is de gemeente afhankelijk van technische, financiële haalbaarheid en, niet onbelangrijk, de bereidheid van derden.’

Het totale bouwprogramma voor woningen, die ook boven nieuwe kantoren en winkels komen, lijkt omvangrijk. Is daar wel markt voor? Van der Ende: ‘Het programma voor wonen, winkelen, horeca en werken is onderbouwd door marktonderzoek en door gesprekken met potentiële investeerders. De daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van de marktvraag, investeringsbereidheid en vraagt om continue monitoring.’

Supermarkt Poiesz presenteerde aan de raad het voorstel zich te vestigen aan De Deel. Dit voorstel komt in de voorkeursvariant niet terug. Wel krijgt de huidige Poieszlocatie de bestemming wonen/werken. Waar blijft Poiesz dan? De projectleider: ‘Het is nog niet duidelijk waar Poiesz naartoe gaat. Hierover zijn geen afspraken gemaakt. De huidige locatie is ingetekend omdat dit het wensbeeld van de locatie is.’

Wanneer gesteld wordt dat ‘de supermarkt nu voorgoed van De Deel verdwenen is’, betekent dit dan dat het bestemmingsplan, dat nu nog winkels op De Deel mogelijk maakt, gewijzigd wordt? Dit hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn begrijp ik uit de uitleg van de projectleider.

‘Het is belangrijk om op te merken dat een bestemmingsplan toelatingsplanologie is. Dit betekent dat het bestemmingsplan iets mogelijk maakt, maar niet verplicht tot uitvoering. Echter mag een activiteit niet in strijd zijn met het bestemmingsplan.’ Een wijzigingsprocedure is daarom wel nodig om te zorgen dat in alle twee de bouwblokken aan De Deel wonen/werken mogelijk wordt en ook om de locatie van de sloopflats deels een winkelbestemming te geven.

De stedenbouwkundige opzet oogt veelbelovend. Of het wensbeeld realiteit kan worden is echter afhankelijk van onvoorspelbare factoren als besluitvorming, de bereidheid van derden tot het maken van afspraken en het bewaken van de balans tussen de kosten van herinrichting en de baten van projectontwikkeling.

In juli komt het besluit over een voorkeursvariant op de gemeenteraadsagenda.