Daling WW-uitkeringen in Noordoostpolder

EMMELOORD - De werkloosheid in Noordoostpolder is de afgelopen maand met 4 procent afgenomen. Op Urk was een lichte stijging van 1,4 procent, maar is de werkloosheid wel een kwart lager dan een jaar geleden.

Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, komt in de provincie Flevoland uit op 4,9 procent. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 4,5 procent. Dit hoog WW-percentage komt vooral door de invloed van de percentages in de grootste steden in de provincie. In Lelystad is het WW-percentage 5,4% en in Almere 5,2%. In de gemeenten Noordoostpolder (4,7%), Dronten(4,5%) en Zeewolde(4,5%) is het WW-percentage gelijk of iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Op Urk is het WW-percentage juist extreem laag met slechts 1,5 procent.

Het aantal mensen met WW-uitkering in Flevoland was in april 10.723 ( -3,4%). Dat zijn er 10,8 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. Eind vorige maand waren er nog 11.099 uitkeringen. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met -3,2% en kwam hiermee in april 2017 uit op 401.483. Vooral de sectoren uitzendbedrijven (-6,7%) en bouwbedrijf (-11,0%) droegen in Flevoland in april bij aan deze daling van het aantal uitkeringen.

In vergelijking met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland met 10,8 procent gedaald. In Nederland als geheel was de daling iets sterker met -12,8 procent. De daling van het aantal uitkeringen is verspreid over alle sectoren te zien. De enige sector in Flevoland waar het totaal aantal WW-uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden toenam was het bankwezen (+1,2%).

De sterkste daling is te zien in het bouwbedrijf, waar het aantal uitkeringen daalde met 36,4 procent. De afname is toe te schrijven aan het herstel van de werkgelegenheid in de bouw door de aantrekkende economie. Ook in de gezondheidszorg en welzijn (-16,2%) en de uitzendbedrijven (-20,2%) is de daling hoger dan gemiddeld.