Gemeente draagt bij in kosten energiescans

EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder wil twee derde van de kosten aan energiescans voor accommodaties van buitensportverenigingen voor haar rekening nemen om verduurzaming van de gebouwen te stimuleren.

Wethouder Wiemer Haagsma: ‘Als deze verenigingen hun eigen clubaccommodatie verduurzamen scheelt dat hun flink in energielasten. En zo dragen ze ook hun steentje bij aan de verduurzaming van onze polder.’ De gemeente stelt voor om alle buitensportverenigingen in de gemeente een energiescan aan te bieden. Een energiescan kost ongeveer € 600.

Tijdens de energiescan wordt de clubaccommodatie opgenomen. Daarna volgt een rapportage met duurzaamheidsvoorstellen en begeleiding bij de subsidieaanvraag bij landelijke regelingen. De verenigingen krijgen meer zicht op de kosten en verdiencapaciteiten van duurzaamheidsmaatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen of ledverlichting). Bovendien maken ze meer kans op subsidiebijdragen. Het plan van de gemeente past bij haar doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn.

De gemeenteraad zal bij de Voorjaarsrapportage besluiten over dit voorstel. De kosten van de energiescans worden voor de gemeente geraamd op 10.000 euro. Als de raad akkoord gaat, wordt de verenigingen aan het beginv an het nieuwe seizoen een aanbieding gedaan.