Hofland: ‘Vertellen wie Hij is’

Emmeloord - De 24-jarige Bram Hofland had als programmeur een eigen bedrijfje, en met een economisch profiel op het VWO in Groningen leek de koers van de domineeszoon bepaald. ‘Maar het had mijn hart toch niet’, verklaart hij zijn ommezwaai naar een studie Theologie en het predikantschap.

‘Als kind heb ik er wel over nagedacht om predikant te worden, net als mijn vader, maar die gedachten waren in mijn vroege tienerjaren weer weg. Toen ik merkte dat mijn hart niet bij het programmeren lag, ben ik gaan nadenken over mijn toekomst. Wat wil ik. Ik wilde doen wat God van mij vraagt. Ik heb er over nagedacht, er om gebeden, er met vrienden over gesproken en heb op basis daarvan de keuze gemaakt om naar de Theologische Universiteit van Apeldoorn te gaan. En dat was een goede beslissing. Ik was daar thuis’, vertelt hij op een als studeerkamer ingerichte slaapkamer van zijn woning aan het Molenrak. Daar woont hij met echtgenote Nynke en werd twee maanden geleden David geboren. ‘Ja het is nogal een heftig jaar’, noemt hij de nieuwe baan als dominee van de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) in Emmloord, de verhuizing naar de polder en het vaderschap. In februari werd hij in het ambt bevestigd door zijn vader tijdens de intrededienst in Emmeloord. De jonge predikant had volop keuze uit beroepen die op hem werden gedaan. De Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland hebben een predikantentekort, maar Emmeloord verkoos vanwege de warme gezelligheid van de gemeente en de jonge gemeenteopbouw. In die zin was de opleiding er ook eentje met een baangarantie. Tijdens zijn studie stond hij al in veel gemeentes op de kansel, maar de wens om een vaste stek te hebben, was groot. ‘Ik vind preken, mensen over God vertellen, heel mooi. Het was fijn om op veel plekken te zijn, maar het is mooi om nu een eigen plek te hebben met een eigen gemeente. Ik kan er voor de mensen zijn, het pastorale boeit me ook enorm. En om goed te kunnen preken heb je ook mensenkennis nodig.’ Hofland past in het profiel van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Emmeloord, wat dan een 125 jaar oud kerkgenootschap mag zijn, maar een jonge leeftijdsopbouw heeft. Bijna 40 procent van de kerkleden is jonger dan 25 jaar. Waar andere kerkgenootschappen worstelen met kerkverlating, groeit de CGK in Emmeloord juist. ‘Tien jaar geleden kwam de gemeente in de Hoeksteen met ruim 200 leden en leek het gebouw te groot, maar nu kunnen we er krapaan in met de 515 zielen die de gemeente telt.’ Bij belijdenisdiensten wijkt de gemeente uit naar de grotere Fonteinkerk. De aanwas van de CGK komt van mensen die van de Protestantse Kerk en Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk de overstap maken en door nieuwkomers die dankzij de Alphacursus tot geloof komen en zich aansluiten bij het kerkgenootschap, weet Hofland. En dan is het aan de predikant om de aandacht te houden in de preek en de gemeente als herder te binden. ‘Ik houd laagdrempelige preken, die iedereen raken. Ik ben niet zo van de moeilijke vrome praatjes, maar ik preek voor de mensen van vandaag en preek helder. Mijn professor zei het zo: ‘Waar het voer ligt daar benne de kippen.’ En het voer is in deze metafoor het preken over het Koninkrijk van God. ‘En dat hebben de kerken heel lang niet gedaan. Dat zie ik als een reden van de kerkverlating. De naam van het vroegere kerkgebouw was Het Baken. We zien God als het licht in de wereld, waar duisternis en verdriet is, daar willen we verbonden met God als kerk een licht zijn.’ Overigens benadrukt Hofland dat de groei van de gemeente geen doel opzich is. ‘Het is mooi meegenomen, maar we willen vooral een plek zijn waar mensen elkaar en God ontmoeten. En ik wil graag in mijn preken vertellen wie Hij wil zijn van maandag tot en met zaterdag en dat hoor je dan op zondag.’ Cees Walinga