Zwarte sterns terug in De Wieden

Sint Jansklooster - De eerste zwarte sterns zijn weer gesignaleerd in De Wieden. Onder meer bij het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Sint Jansklooster zijn de prachtige vogeltjes goed te zien.

  Vrijwilligers legden de afgelopen periode weer de bekende broedvlotjes uit. Dat gebeurt dit jaar wel volgens een andere methode. De vlotjes liggen bijvoorbeeld op een aantal nieuwe locaties, vertelt Han Damsté. Hij is als vrijwilliger al enkele jaren coördinator van de zwarte stern vrijwilligersgroep. “Voorheen lag het merendeel van de vlotjes bij De Holken, het Giethoornse Meer en in het kolkengebied bij Belt-Schutsloot. Een aantal daarvan was niet of slecht bezet. Daarom kiezen we dit jaar voor een aantal nieuwe locaties. Ook hebben we vlotjes op voorraad: mochten ergens zwarte sterns gesignaleerd worden, dan kunnen we daar alsnog exemplaren uitleggen.” In totaal hebben de zestien betrokken vrijwilligers vierhonderd broedvlotjes geprepareerd en uitgelegd. Dat is een behoorlijk logistieke operatie. “De locaties zijn alleen over het water bereikbaar en je bent afhankelijk van de weersomstandigheden”, legt Damsté uit. Ruim honderd vlotjes zijn dit jaar bij wijze van experiment voorzien van een omheining van schapenvacht. “Daarmee willen we voorkomen dat tafeleenden of ganzen de vlotjes gebruiken. Die hebben zo’n gewicht dat de vlotjes omslaan, waardoor ze niet meer te gebruiken zijn door de zwarte sterns.” Zwarte sterns overwinteren in Afrika. Ze komen in Nederland vooral voor in ondiep moeras. Ze broeden daar bijna zonder uitzondering op kunstmatige vlotjes. Vorig jaar waren er 134 broedparen in De Wieden. Dat was een kleine opleving na een aantal jaren van teruggang. Natuurmonumenten streeft dit jaar naar tweehonderd.