Laatste stadscafé centrumplan

Emmeloord - Het laatste stadscafé centrumplan is dinsdag 23 mei om 20.00 uur in ’t Voorhuys in Emmeloord.

De samenleving heeft actief meegedacht over hoe dit centrum er in de toekomst uit hoort te zien. Daarbij is een voorkeur uitgesproken over de toekomstige inrichting van dit compacte centrum. De belangrijkste uitgangspunten zijn: meer groen, meer bebouwing en meer intimiteit, kwaliteit en eenheid in de openbare ruimte en geen supermarkt op De Deel. De gemeenteraad neemt in juli een besluit over het centrumplan. Iedereen die wilde bijdragen aan het centrumplan kon zijn of haar opmerkingen laten vastleggen in de stadscafés voor verdere uitwerking. Onder de meest genoemde positieve reacties vallen het groener maken van het centrum, het toevoegen van horeca en een ‘rondje kunnen lopen’ in het centrumgebied. Daarnaast sprak een overgrote meerderheid zich negatief uit over het plaatsen van een supermarkt aan De Deel. Verder zijn wensen rondom de verkeersproblematiek, het parkeren en de nieuwe bebouwing aangedragen. Centrumplan Het centrumplan is gebaseerd op de reacties die tijdens de stadscafés zijn genoemd. Dat wil zeggen dat de supermarkt nu voorgoed van De Deel verdwenen is, dat opnieuw veel bomen zijn ingetekend en dat de bebouwing in het groen aan De Deel beperkt blijft. Verder wordt er rondom de Beursstraat horeca toegevoegd: de samenleving sprak zich positief uit over een horeca-paviljoen op De Deel. Tegelijkertijd is er het plan om de Beursstraat af te sluiten voor autoverkeer, met mogelijkheid om te laden en lossen, wat moet bijdragen aan een intiem en gezellig stadsplein. De Korte Achterzijde mag volgens de samenleving wel een opknapbeurt krijgen: de doorsteek naar of vanaf De Deel, het mooier maken van de gevels, en de uitbreidingsmogelijkheden van de winkels zijn ook in het centrumplan opgenomen om met eigenaren nader te onderzoeken. Verder kwamen er suggesties binnen voor woningbouw op het oostelijk deel van de Paardenmarkt. Op de plaats van de voormalige Mercatus-flats en de oostkant van de Paardenmarkt zijn daarom woningen opgenomen, al ligt er nog geen concreet voorstel om deze echt zo te bouwen. Er kan nieuwe woon- en winkelbebouwing op het Jumboplein komen, wat door een ruime meerderheid als positief werd beschouwd. Supermarkten mogen verplaatsen en uitbreiden achter het Kettingplein op de locatie waar de flats hebben gestaan. Daarbij is rekening gehouden met het aantal benodigde en beschikbare parkeerplaatsen. Toevoeging van woon- en winkelruimte is afhankelijk van beschikbare marktruimte, vraag en verplaatsing van binnen en buiten het centrum, naar het centrum.