Schaalverkleining

Emmeloord - Ik heb begin mei een week rondgezworven in Zuid-Limburg en Twente. Prachtige gebieden waar natuur en agrarisch grond gebruik harmonieus in elkaar lijken op te gaan. In Limburg was zelfs een deel van de eerste snee gras al geoogst. Wat een paar graden verschil al niet doet.

Wat me opviel en daar word ik toch wel erg verdrietig van is het feit dat er bijna geen koeien meer buiten lopen. In mijn ogen een doodsteek voor het Nederlandse landschap en ook voor de akker- en weidenatuur is het de desastreus . Als koeien buiten lopen is er veel minder “gerommel” op het land. Ze verspreiden immers zelf de mest in plaats van de bijna alles vernietigende zodebemester. Ze maaien met hun tong het gras kort in plaats van die alles vogelverorberende maaimachines tegenwoordig eentje ervoor en links en rechts een aan de tractor. (begin nou niet weer te roepen het komt van de vossen, kraaien en roofvogels, dat zijn ook oorzaken maar machines doen minstens zoveel schade) een werkgang, maar geen beest of vogel heeft nog kans, machinale harken en opraapwagens.

Groot, groter, grootst. Natuurlijk moeten onze boeren voedsel oogsten voor wintervoeding voor hun veestapel. Echter met de mix van grazen en oogsten zou minimaal de helft van het grasareaal veel langere rustperiodes hebben en dat scheelt de helft. De melkprijzen staan erg onder druk. Steeds meer kleinere boeren stoppen (plus minus 70 koeien) helaas. Megastallen waar de koeien jaarrond in verdwijnen komen er helaas steeds meer.

NLTO creëer echte weidevogelmelk (ik weet ook wel dat er weidemelk bestaat maar dat heeft een imago van 0 ) als je bijna geen koeien meer buiten ziet lopen, waar komt dat dan vandaan vraag ik me af? Ik ben ervan overtuigd dat als het met goede PR gebracht wordt de consument hier zomaar €0.25 per liter meer voor wil betalen. Provincies stop elke subsidie aan megastallen en schaalvergroting en verdeel die pot om kleinere boeren te steunen om te overleven en zo het Nederlandse landschap te redden.

Rijksoverheid maak wetgeving die een maximum stelt aan die enorme veestallen. En Brussel hef extra belasting en verdeel elke cent onder instandhouding van kleine bedrijven. Beter voor boer, landschap, koeien, weidevogels, burgers, toerisme en onze leefomgeving. Kortom alleen maar win win. Succes met schaalverkleining.