Oude en Nieuwe Land start Stimuleringsfonds

EMMELOORD - Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land heeft een Stimuleringsfonds opgericht om initiatieven van leefbaarheid in dorpen en wijken te ondersteunen.

Het fonds wordt mogelijk gemaakt door de 22.000 leden van Oude en Nieuwe Land. Een deel van de contributie wordt vrijgemaakt om projecten te ondersteunen. Het Stimuleringsfonds kan een project nét dat financiële steuntje in de rug geven om het te laten slagen. De maximale bijdrage is 60 procent per initiatief met een maximum van 1.000 euro. De voorwaarden waar de projecten aan moeten voldoen zijn dat het vernieuwend is en de samenhang in een dorp of wijk bevordert. Het kan bijvoorbeeld gericht zijn op het welzijn of de zelfredzaamheid van mensen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een bankje op een mooie plek in het dorp, is ook iets nieuws en het brengt mensen bij elkaar. Twee keer per jaar selecteert een toetsingscommissie de projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De uiterlijke inschrijvingsdata zijn 1 april en 1 oktober. De geselecteerde projecten worden beide keren twee maanden later bekend gemaakt. Op de website www.uwledenvereniging.nl staat alle informatie en een aanmeldingsformulier.