ONS: Waarom supermarkt als iedereen tegen is?

Emmeloord - De fractie van ONS Noordoostpolder vraagt zich af waarom überhaupt een supermarkt onderdeel is/was van de drie aan de bevolking gepresenteerde varianten, terwijl iedereen daar op tegen is.

De ONS fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college om hier meer duidelijkheid over te krijgen. ONS is van mening dat alle signalen tégen de komst van een supermarkt waren (en zijn), waardoor de supermarkt nooit in één van de drie te kiezen varianten had mogen verschijnen. De fractie van ONS geeft een aantal redenen om onderzoek te doen naar de reden van het steeds maar aandringen, door het college, op de komst van een supermarkt in het Julianapark, tussen de beoogde kanslocatie Sinke en ‘t Voorhuys. Woordvoerder Arjan van de Beek: ‘In de eerste plaats heeft de bevolking zich duidelijk uitgesproken door enige tijd geleden scenario 3 te kiezen. Zonder supermarkt in het Julianapark. Wethouder Suelmann heeft daarbij altijd aangeven naar de bevolking te luisteren. Het doel van het Open Plan proces, toch? Wij vragen ons nu hardop af waarom de wethouder telkenmale met een supermarktvariant is blijven komen en niet heeft geluisterd. ‘Een andere opmerkelijk moment vond plaats tijdens de presentatie van de drie varianten door de voor liefst 125.000 euro ingehuurde stedenbouwkundige Strootman. Deze expert, juist ingehuurd om zijn kennis, gaf aan, wijzend naar de supermarkt in het Julianapark, dat hij dat zo niet zou doen. Als Strootman zélf de supermarkt op die plek niet heeft bedacht, wie heeft hem dat dan ingefluisterd en waarom? Voor ons een onbegrijpelijke situatie. Als de burger het niet wil, de stedenbouwkundige het niet wil, wie wil dan zo graag alsnog een supermarkt op de beoogde plek? Daarom willen we nu voor eens en altijd duidelijkheid en hebben we schriftelijke vragen gesteld’, aldus Van de Beek.