Op uienzaaier door Bant

BANT - e 66-jarige Meinten kon vorig jaar in januari al met pensioen maar voelde zich te fit om destijds te stoppen. ‘Nu mocht ik ook nog wel door hoor, maar je moet er toch een keer mee stoppen’, verklaart hij zijn afzwaaien van vrijdag. De collega’s hadden zijn uienzaaimachine opgepoetst waarmee ze Geurt en zijn vrouw Greet in optocht door het dorp reden. ‘Dat was een hele verrassing. Ze hadden het halve machinepark ingezet’, vertelt Meinten op zijn eerste vrije dag. Hij kwam 18 jaar geleden bij het bedrijf dat zilveruien en Parijse worteltjes verbouwt en verwerkt. Een van zijn taken was het zaaien dat van eind maart tot begin mei plaatsvindt. Daarna beheerde hij de tien kavels die Veco in eigendom heeft en in de winter onderhield hij naar zegen zijn ‘eigen’ machines. Voordat hij bij Veco kwam werkte hij bij een boomkwekerij, een stierenmester, de bedrijfshulp en bij een veehouder. Tijdens zijn werkzame leven had hij weing hobby’s. Hoe hij de vrije tijd gaat invullen, laat hij nog even op zich afkomen. ‘We houden van fietsen, dus dat zullen we zeker vaker doen.’