Dodenherdenking Urk

URK - De Dodenherdenking op Urk begint donderdag om 19.00 uur met een herdenkingsdienst in de Bethelkerk,w aarin dominee H. Sleebos spreekt. Om 19.45 uur beginnen de klokken te luiden wat duurt tot 19.55 uur. Vanuit de Bethelkerk start om 19.52 de stille tocht naar het Verzetsmonument. Daar klinkt een minuut voor acht het signaal Taptoe, waarna twee minuten stilte volgt. Aansluitend klinkt het “Wilt heden nu treden...” en start de bloemenhulde. Het Urker mannenkoor “Hallelujah” zingt twee liederen waarna burgemeester Pieter van Maaren een toespraak houdt. Als slot van de herdenking wordt het eerst een zesde couplet van het Wilhelmus gezongen.