Visserijgemeenschappen gaan krachten bundelen

Urk -  De door het Bestuurlijk Platform Visserij georganiseerde bijeenkomst in Brussel met visserijgemeenschappen en visserijorganisaties vanuit Denemarken, België, Frankrijk en Nederland is een groot succes gebleken.

Alle aanwezigen hebben uitgesproken in de toekomst nauwer te willen samenwerken op de dossiers die gezamenlijk gedragen worden. In totaal waren zo'n 40 visserijgemeenschappen vertegenwoordigd. Het was een unieke bijeenkomst dinsdag op de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel. Voor het eerst waren de internationale visserijgemeenschappen in gezamenlijk overleg over de zorgen die er heersen binnen de visserijsector. Belangrijke aandachtspunten op dit moment zijn de Brexit, de aanlandplicht en de sociaal-economische gevolgen van die maatregelen voor de gemeenschappen. Over die onderwerpen werd een korte pitch gegeven door de voormannen van de Nederlandse Vissersbond (Johan Nooitgedagt), VisNed (Pim Visser) en Danmark Fisk PO (Niels Wichmann). Belangrijkste onderwerp van bespreking was daarna de "Urk declaration". Deze handelt met name over de sociaal-economische consequenties die de gemeenschappen van de Brexit zouden kunnen ondervinden. Aan de Europese onderhandelaars en besluitvormers wordt gevraagd zoveel mogelijk de belangen van de visserijsector voor ogen te houden. Doel is een overeenkomst in de onderhandelingen voor een economisch toekomstbestendige en duurzaam beheer van de visbestanden voor de betrokken gemeenschappen buiten het Verenigd Koninkrijk. Jo-Annes de Bat, voorzitter van het Bestuurlijk Platform kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. "Wat we vanmiddag hebben gezien is dat er een grote mate van overeenstemming was over de wens om als visserijgemeenschappen en in internationaal verband samen te werken en elkaar daarmee te versterken". Pim Visser hield de gemeenschappen eveneens voor dat het juist om de sociaal economische belangen van de gemeenschappen te behartigen ook van belang was dat ook een zetel in de North Sea Advisory Council zou moeten worden geclaimd. Jo-Annes de Bat pakte die handschoen direct op. "Het Bestuurlijk Platform Visserij gaat hier zeker op korte termijn mee aan de slag!"