Moestuintje?

Emmeloord - Hoewel de actie inmiddels afgelopen is, kon u bij een van onze nationale grootgrutters bij het afrekenen van uw boodschappen tot voor kort de vraag verwachten: “Moestuintje erbij?”.

Bedoeling van die actie was om de consument meer bewust te maken van gezonde groenten en wat er bij komt kijken om deze groenten te telen. Alle goede bedoeling ten spijt is hier gewoon sprake van een specifiek op kinderen gerichte marketingactie; je moest als ouder namelijk niet proberen om zonder deze moestuintjes thuis te komen en ook de rijen kinderen bij de uitgang van de supermarkt wezen duidelijk aan wat de doelgroep van deze actie was.

Hoe dan ook, de actie had een min of meer educatieve bedoeling. Om iets in de supermarkt te krijgen moest er van alles gebeuren: zaaien, water geven en onkruid wieden. En ondanks alle goede zorgen was je nooit zeker van het eindresultaat.

Anno 2017 komen we mogelijk in een situatie terecht waarin een groot deel van deze zorgen zijn weggenomen of in ieder geval vergaand beheersbaar lijken te zijn. In Dronten is de eerste slafabriek in aanbouw. Sla wordt op een volledig kunstmatige wijze en onder gecontroleerde omstandigheden geteeld in een fabriek met meerdere etages. Licht, lucht,temperatuur, water, voedingsstoffen alles wordt bijna industrieel geregeld met als doel een zo hoog mogelijke opbrengst, zowel in hoeveelheid als in kwaliteit.

Ik weet niet zo goed wat ik moet denken van deze ontwikkeling. Zoals zo vaak zitten hier positieve en negatieve kanten aan. Positief lijkt mij dat deze ontwikkeling kan bijdragen aan een grotere voedselzekerheid en –veiligheid. Weersinvloeden en ziektes kunnen letterlijk buiten de deur gehouden worden en ook de “productietijd” lijkt korter te worden. Zo kun je het hele jaar door groente verbouwen van een constante kwaliteit.

Maar zoals gezegd het is niet allemaal hosanna. Een van mijn zorgen betreft wie nu het uiteindelijke beheer over deze groentefabrieken gaat voeren. Als dit soort industriële complexen in handen gaat vallen van de Monsanto’s of Cargill’s van deze wereld maak ik me zorgen dat we als consument straks alleen nog maar de keuze hebben uit een door deze multinationals samengesteld menu. Ook de veronderstelling dat deze ontwikkeling een einde zou maken aan de voedseltekorten in de wereld, lijkt mij een grove misvatting. Het gaat namelijk niet alleen om een groter aanbod; we hebben daar deze fabrieken ook niet voor nodig. De wereld landbouw is in staat ook een tot 9 miljard groeiende wereldbevolking voldoende te voeden. Het feit dat in sommige gebieden hongersnood heerst, heeft vooral te maken met het ontbreken van een koopkrachtige vraag in die gebieden.

Met de bedoeling achter de moestuintjes actie heeft dit niets meer te maken. Als kinderen later op de vraag “Waar komt ons voedsel vandaan?” zullen antwoorden “Uit de fabriek!” hebben ze nog gelijk ook.