Blaasklasjes in Vollenhove

VOLLENHOVE - Op de drie basisscholen in Vollenhove wordt in samenwerking met Vollenhoofsch Fanfare en Scala centrum voor de kunsten muziekonderwijs gegeven in de vorm van een blaasklas.

Dankzij Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland was het mogelijk om een aantal oefeninstrumenten en lesstof aan te schaffen. Tijdens één van de muzieklessen op OBS de Voorpoort reikte Theo Bouis van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland een cheque uit van 1000 euro aan Harm Ziel, voorzitter van Vollenhoofsch Fanfare. Ook lokale bedrijven Royal Huisman en van der Graaf power transmission equipment, en Stichting Vitaal Land Veno hebben een gulle financiële bijdrage geleverd. ‘Zonder al deze organisaties was het überhaupt niet mogelijk geweest dit project op te starten’ aldus Ziel. ‘Deze organisaties begrijpen waarom goed muziekonderwijs, geleverd door muziekdocenten, zo belangrijk is voor kinderen’.

Het gezamenlijke doel is om het muziekonderwijs na verloop van tijd in te bedden in het basisonderwijs in Vollenhove. Gemeente Steenwijkerland kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Cultuur moet de juiste prioriteit krijgen. De eerste stap is in ieder geval gezet met hulp en samenwerking van de bovenstaande organisaties.