VVD: Werelderfgoed Schokland niet heilig

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

Het is alweer zes jaar geleden dat de VVD, gesteund door het CDA en de PU, het bij motie onmogelijk maakte dat de Noordoostpolder als geheel kon worden opgenomen in een voorlopige Unesco-Werelderfgoedlijst. Indertijd, op een thema-avond georganiseerd door ondernemend Noordoostpolder, gaf een vertegenwoordiger van de LTO zijn kijk op de beleving van Werelderfgoed. Hij vergeleek een Werelderfgoed in Peru, de zandfiguren bij Nazca, met het lijnenspel in de Noordoostpolder: beide zijn alleen maar vanuit de lucht te zien. De wereld kan blij zijn dat de bijzondere geogliefen in een Peruaanse woestijn liggen en er dus geen lokale LTO actief is om de boel pragmatisch aan te harken. Die ondernemerskijk op een (culturele) zaak: wat heb je er aan en wat gaat het kosten, bleek vorige week tijdens het rondetafelgesprek van de commissie samenlevingszaken. Daarin stond op verzoek van het CDA en de VVD de ontwikkeling van Werelderfgoed Schokland op de agenda. De fracties hadden vragen over de financiële risico’s en twijfels over de voortgang van het project. Kan het miljoen dat de gemeente bijdraagt aan het behoud van het Werelderfgoed niet besteed worden aan alleen het toeristisch aantrekkelijk maken van Schokland? Dat kon niet, maakte portefeuillehouder Aucke van der Werff in een uitgebreide uiteenzetting duidelijk. Met het behoud van Schokland als Werelderfgoed, met name door de maatregelen die moeten worden getroffen om het bodemarchief te behouden, is een bedrag van 30 miljoen gemoeid dat wordt opgebracht door het Rijk en de Provincie onder voorwaarde dat de gemeente een miljoen bijdraagt voor de aanleg van recreatieve fietspaden.’Het Werelderfgoed redden voor een miljoen, dat gaat niet lukken’, glimlachte de burgemeester. Rien van der Velde (PvdA/GL) vroeg de VVD kleur te bekennen als het gaat om het behoud van de werelderfgoedstatus. Daarop verklaarde Ellen Lindenbergh (VVD): ‘Voor ons is de werelderfgoedstatus niet heilig, koste wat het kost, met alle risico’s die daar bij horen’.Tegen welke prijs de VVD het bodemarchief wil behouden en wat de kosten van toekomstige gemeentelijke investeringen in dit omvangrijke complexe project mogen zijn, wist de fractie nog niet. Van der Velde vond het ‘heel erg raar’ om dan nu al wel publiekelijk die werelderfgoedstatus impliciet ter discussie te stellen. ‘Raar’ als kwalificatie voor de bereidheid om, zonder feiten en cijfers die fractietwijfels onderbouwen, de werelderfgoedstatus op te geven is een understatement. Goed dat de nieuwe vergaderstructuur gesprekken oplevert waarin raadsfracties elkaars rariteiten kunnen benoemen.