Zorgorganisaties Triade en Vitree samen

Emmeloord - Triade en Vitree koersen op een fusie per 1 januari 2018. Het fusiedocument is afgerond en ligt voor bij de medezeggenschapsraden.

Triade en Vitree stellen zich met de voorgenomen fusie ten doel een sterke keten van zorg voor gezinnen en volwassenen te creëren in Flevoland en IJsselland. In deze keten leveren zij de zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie. Daar waar dat niet mogelijk is, bieden zij behandeling en begeleiding in een woonvorm.

Door de fusie ontstaat een organisatie met een stevige positie waardoor continuïteit van zorg en kwaliteit geboden kan worden. Ook ontstaat er ruimte om nieuwe vormen van zorg te bieden. Hiermee sluiten we aan op de wensen van de gezinnen, maar ook van de gemeenten, onderwijs en zorgpartners.

De komende maanden worden het fusieplan nader uitgewerkt. Hierbij zal veel aandacht zijn voor de vernieuwing in de zorg en de inrichting van de organisatie. Ten gevolge van de fusie zullen geen gedwongen ontslagen vallen. De zorg aan cliënten wordt door de vertrouwde hulpverleners op de vertrouwde locaties geboden.

Triade levert gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Bij Triade werken circa 1.300 medewerkers. Zij bieden zorg op maat aan meer dan 2500 cliënten in Flevoland en omgeving.

Vitree biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die het op eigen kracht even niet redden. Met 520 medewerkers, en bijna 500 pleeggezinnen, biedt Vitree hulp aan ruim 3.000 gezinnen per jaar. Het werkgebied van Vitree is Flevoland en Overijssel.