Enceladus

AFLEVERING 1118 - 111819 – 26 APRIL

Uit gegevens van ruimtesonde Cassini bij Saturnus valt op te maken dat het maantje Enceladus op de bodem van zijn ‘ondergrondse’ oceaan wellicht hydrothermale bronnen heeft. Deze zijn gelijkaardig aan eenzelfde soort bronnen op de bodem van aardse oceanen: de ‘black smokers’.

De oceaan onder het ijs wordt hierdoor verwarmd. Tevens wordt waterstofgas uitgestoten. In combinatie met in water opgelost koolstofdioxide zouden micro-organismen dat als energiebron kunnen gebruiken. Waterstof in combinatie met koolstofdioxide vormt methaan. Het waterstofgas is aangetoond door Cassini in door de ijskorst heen uitgestoten waterdamppluimen. Deze bestaan voor 98 procent uit waterdamp, 1 procent uit waterstof en de resterende procent een mengsel van andere gassen als methaan en koolstofdioxide. Ook bij Jupitermaan Europa is uitstoot door de ijskorst vastgesteld. De precieze samenstelling is nog niet bekend. Daarvoor is een passage van een sonde door de uitstoot vereist. Wel staat vast dat onder het ijs van Europa een oceaan schuil gaat.

Zon op: 06.21 uur; onder 20.44 uur.

MAAN – De schijngestalte neemt verder af. Op woensdag 26 april is de maan helemaal niet meer te zien. Het is dan om 14.16 uur Nieuwe Maan (onzichtbaar, sterrenbeeld Zeemonster).

PLANETEN – Als ‘s morgens licht begint te worden verschijnt Venus in het oosten, een opvallende verschijning. Saturnus die rond 02.00 uur in het zuidoosten verschijnt, staat dan laag in het zuiden. Als het ‘s avonds weer donker wordt, staat Jupiter reeds in het zuidoosten, een helder lichtpunt in sterrenbeeld Maagd. Mars is met moeite laag in het westen te vinden.

tel. 0527-699142 ; e-mail: rpelings@hotmail.com.