Corné Vinke: 'Er is meer animo voor de bodem'

Luttelgeest - Het is iets meer dan een jaar geleden dat Loonbedrijf Corné Vinke de Veris bodemscanner in gebruik nam. Tijd om terug te blikken.

Door Alexander Drost Dat de bodem in Flevoland niet zo homogeen qua samenstelling is als ooit gedacht, werd vorig jaar al ingezien. Maar na een jaar flink gebruik van de Veris kunnen voorzichtig stelligere aannames worden gemaakt. Corné Vinke: ‘Er zitten verschillen in de bodem, wanneer we kijken naar organische stof en de textuur van de bodem. En die verschillen hebben grote invloed op de opbrengsten’, vertelt hij.

Gericht werken

De Veris bodemscanner checkt de relatieve verschillen in de bodem. Daarna worden er per perceel 5 à 6 bodemmonsters genomen die in het laboratorium worden onderzocht op organisch stofpercentage en de beschikbaarheid van mineralen. Met die resultaten wordt de relatieve kaart vertaald in een bodemkaart met absolute getallen. Hiermee kunnen er dan plaatsspecifieke bewerkingen worden uitgevoerd om zodoende de opbrengsten ook egaler te krijgen. Op een proefveld met winterwortels werd in het afgelopen jaar aangetoond dat de opbrengsten op het slechtste stuk grond de helft lager zijn dan op het beste stuk grond. ‘En het is de kunst om dat gelijk te gaan trekken’, aldus Vinke. De bodem is hot. Dat heeft ook te maken met een stukje bewustwording, dat steeds verder doorsijpelt. Willen we langer genieten van een goede en gezonde bodem, dan moet daar goed mee om worden gegaan. ‘We zijn aan het ontdekken waar de verschillen zitten en waar deze vandaan komen’, zegt Vinke. ‘Denk aan compost strooien, bemesten, gips strooien en spuiten. En dat allemaal steeds plaats-specifieker.’ De bodemscanner wordt in de Noordoostpolder regelmatig ingezet op lichtere gronden, om daar te kijken naar de kans op het voorkomen van het vrijlevend aaltje. ‘Hoe lager de organische stof, hoe meer aaltjes zich thuis voelen. Dan kan er gericht bijvoorbeeld compost worden gestrooid om zodoende de kans op aaltjes te doen afnemen.’ Ook kan er plaatsspecifiek bodemherbicide worden gespoten om zodoende het gewas zo veel mogelijk te ontzien Met de bodemscanner van Veris zijn inmiddels flink wat hectares grond in kaart gebracht. Er zijn per perceel wel degelijk verschillen te zien als het gaat om bijvoorbeeld organische stof en geleidbaarheid. ‘Om direct resultaat te zien is een jaar te kort, daar is meer tijd voor nodig. Het gaat ook om een stukje bewustwording. Als je weet waar de verschillen zitten kun je op een andere manier naar je perceel kijken’, benadrukt Vinke.

Samenwerking

Hij werkt samen met Agrometius en eventueel kan Agrifirm de agrariër bijstaan met een advies. Met de uitkomsten van de Verisscanner kan Corné Vinke verschillende taakkaarten maken. Ook kan er bijvoorbeeld een beregeningsadvies worden gegeven of worden bekeken hoe groot de kans op stuifschade is. De mogelijkheden met de Verisscanner worden steeds groter’, zegt Vinke, die daarom merkt dat er steeds meer animo voor komt. ‘Het project staat in de kinderschoenen. Boeren moeten er nog mee om leren gaan, adviseurs net zo goed. Het moet nog groeien, maar je ziet het al steeds meer. En de samenwerkende partijen versterken elkaar. Met meer gegevens is er meer en beter onderzoek te verrichten. Uiteindelijk kunnen we dan veel efficiënter gaan werken en worden de opbrengsten groter.’