Waterproject in Nagele

NAGELE - ijdens de afsluiting van de projectweken hebben de ouders en andere belangstellenden kunnen zien waar de kinderen de afgelopen 3 weken aan hebben gewerkt. De kinderen uit groep 7 en 8 hielden op beide scholen presentaties over hun onderzoeksvragen. Ze legden bijvoorbeeld uit hoe een wc werkt of hoeveel water het nu eigenlijk kost. Door de waterweg die de groepen 5 en 6 tussen de scholen hadden gecreëerd werden de ouders van de ene school naar de andere geleid. Tijdens die wandeling konden ze een quiz maken.In de lokalen van groep 3 en 4 konden de ouders proefjes doen en in

de groepen 1 en 2 werd

aan de hand van een fotoreportage getoond welke uitstapjes de kleuters hadden gemaakt.