Aardachtige planeet

AFLEVERING 1117 - 1117

12 – 19 APRIL

Nabij de rode dwergster GJ 1132 is bij exoplaneet GJ 1132 b, een forse aardachtige planeet, een atmosfeer aangetroffen. Het stelsel staat op 30 lichtjaren afstand in sterrenbeeld Vela.

De betreffende exoplaneet wordt een ‘superaarde’ genoemd, 1,4 maal zo groot en 1,6 maal zo zwaar als de aarde. De planeet kon gevonden worden doordat hij in zijn baan geregeld voor zijn moederster langs trekt, waardoor het licht deels wordt onderschept. Door die overgangen met de 2,2 meter telescoop op La Silla (Noord Chili) in zeven verschillende golflengten waar te nemen, viel het op dat de planeet in infrarood licht iets groter lijkt dan in licht van kortere golflengten.

Die afwijking kan alleen zijn veroorzaakt door een atmosfeer. Een atmosfeer is transparant voor licht van korte golflengten, maar absorbeert infrarode straling. Alleen bij grotere exoplaneten zijn eerder atmosferen aangetoond. Met de toekomstige grote ruimtetelescopen en nog grotere aardse kijkers moet het mogelijk worden om ook de samenstelling van een atmosfeer vast te stellen. Dan pas kan met redelijke zekerheid bepaald worden of een exoplaneet leefbaar is.

Aan de hemel valt deze week te bekijken:

ZON- EN MAANTIJDEN (zaterdag 15 april)

Zon op: 06.39 uur; onder 20.37 uur.

Maan op: 0.52 uur; onder 09.41 uur (zondag).

MAAN – Na de Volle Maan van dinsdag neemt de schijngestalte nu weer af en verplaatst de maan zich naar de ochtendhemel. Op woensdag 19 april komt de maan om 11.57 uur in de schijngestalte van Laatste Kwartier (sterrenbeeld Boogschutter). Bekijk de maan voordat het licht wordt.

PLANETEN – Als ‘s morgens licht begint te worden verschijnt Venus in het oosten, een opvallende verschijning. Saturnus die rond 02.30 uur in het zuidoosten verschijnt, staat dan laag in het zuiden. Als het ‘s avonds weer donker wordt, staat Jupiter in het zuidoosten, een helder lichtpunt. in sterrenbeeld Maagd. Mars is met moeite laag in het westen te vinden.

De laatste Virginiden verschijnen nog uit de richting van sterrenbeeld Maagd. Het zijn er niet veel.

tel. 0527-699142 / 06-51931417; e-mail: rpelings@hotmail.com.