Energie uit afvalwater door slibgisting bij Tollebeek

TOLLEBEEK - Waterschap Zuiderzeeland is gestart met de bouw van een innovatieve slibgistingsinstallatie die meer energie uit het afvalwater haalt en de zuivering van afvalwater duurzamer en goedkoper maakt. De bouw van de slibgistingsinstallatie is onderdeel van een grote renovatie van afvalwaterzuiveringinstallatie Tollebeek in de Noordoostpolder.

De verwachting is dat de installatie eind 2017 in gebruik wordt genomen. Met de innovatieve slibgistingstechnologie Ephyra®, die ontwikkeld is door Royal HaskoningDHV, wordt het slib uit het afvalwater vergist en daarbij komt biogas vrij. Dit biogas kan gebruikt worden als energie voor de zuiveringsinstallatie. De vergisting zorgt er ook voor dat minder slib overblijft dat afgevoerd en vernietigd moet worden. Daarmee dalen de transport- en vernietigingskosten. De renovatie en bouw wordt gedaan door aannemers Aan de Stegge, Hollander Techniek en Pannekoek GWW.