SCPO en Aves onderzoeken 'fusie' scholen Luttelgeest

Luttelgeest -  De besturen van SCPO en Aves onderzoeken of de twee onder hen vallende dorpsscholen CBS de Rank en SWS de Klipper in Luttelgeest kunnen worden samengevoegd tot één samenwerkingsschool. De beoogde samenwerkingsdatum is 1 augustus 2018.

Daarmee wordt de nieuwe samenwerkingsschool de enige school in het dorp. De gesprekken over de samenwerking met de betrokkenen zijn inmiddels gestart. Al langere tijd is er overleg geweest tussen de MR-en en bestuurders van de CBS De Rank en SWS De Klipper in Luttelgeest. Ook vanuit het dorp gingen er stemmen op om te onderzoeken of één school in het dorp realiseerbaar is. Het samenvoegen van scholen vanuit twee verschillende stichtingen vraagt zorgvuldigheid omdat dit valt onder de wettelijk vastgestelde fusietoets. Een scholenfusie is wettelijk alleen mogelijk als het voortbestaan van één van de twee scholen op korte termijn onzeker is. Voor CBS de Rank is dat in de komende jaren aan de orde. Onder het wettelijke gehanteerde leerlingenaantal van 23 leerlingen moet een school sluiten. Zover willen de bestuurders van SCPO en Aves het niet laten komen. Daarom gaan ze onderzoeken of er één nieuwe school kan ontstaan die recht doet aan de verschillende denominatieve richtingen van de beide huidige scholen. Als de uitkomst van gesprekken over samenwerking positief is, zal er een samenvoegingstraject worden gestart onder begeleiding van een externe procesbegeleider. De beoogde samenvoegingsdatum is 1 augustus 2018.