Afbraak Marsatmosfeer

AFLEVERING 1115 - 11155 – 12 APRIL

Dat Mars zo’n ijle atmosfeer heeft, is te danken aan de zon. Dat is gebleken uit onderzoek door de Amerikaanse Marssonde MAVEN (Mars Atmosphere en Volatile Evolution Mission).

Afbraak Marsatmosfeer

De afbraak van de Marsatmosfeer is te wijten aan de constante deeltjeswind en straling die van de zon afkomt. Metingen van de verhouding tussen de argon-isotopen 38 en 36 in de hoge atmosfeer van Mars wijzen in die richting. Er is meer argon 36 aanwezig dan het zwaardere argon 38. Deze verhouding wijst erop dat ongeveer twee derde van alle argon die ooit in de Marsatmosfeer aanwezig was, is verdwenen. Argon is een edelgas en zal zich daarom nergens aan binden. Dus moet het in de ruimte zijn verdwenen. De wetenschappers hebben de gegevens uit de meting van het argonverlies toegepast op andere gassen die volgens hetzelfde mechanisme verdwenen zijn. Terugrekenend naar het verleden vond men dat de atmosfeer ooit net zo dicht is geweest als die van de aarde, maar dat deze veel meer koolstofdioxide bevatte. Vooral het verlies van dit koolstofdioxide (een broeikasgas) zorgde ervoor dat de tevoren vochtige en warme Mars afkoelde en uitdroogde. Dat gebeurde zo’n 4 miljard jaar geleden. De atmosfeer ging grotendeels verloren door twee processen. Ultraviolette straling van de zon beroofde atomen in de hoge atmosfeer van elektronen, waardoor deze geladen raakten. Het elektromagnetische veld van de zonnewind sleurde vervolgens deze ionen van de planeet weg. Daarnaast was er ook een direct bombardement van deeltjes op de atomen in de bovenste atmosfeer, waardoor deze de ruimte werden ingestoten. In minder hevige mate vindt dat nu nog steeds plaats.

MAAN – De schijngestalte van onze trouwe wachter groeit verder aan. Op dinsdag 11 april is het om 08.08 uur Volle Maan. Enige uren eerder is hij nog te bewonderen, als het nog donker is. (vol, sterrenbeeld Maagd). Na dinsdag neemt de schijngestalte weer af en verplaatst de maan zich naar de ochtendhemel.

PLANETEN – Venus is aan de ochtendhemel verschenen, maar is nog maar kort zichtbaar. De planeet straalt vanaf 06.00 uur in het oosten. Saturnus is vanaf 03.00 uur in het zuidoosten tot zuiden zichtbaar. De verre Mars is ‘s avonds te zien, laag in het westen. Het wordt wel steeds moeilijker. Mercurius is alweer uit het zicht verdwenen. Als het donker wordt is Jupiter in het oosten tot (kort voor zonsopkomst) zuidwesten waar te nemen. Hij staat nog in sterrenbeeld Maagd, dicht bij ster Spica.

Meteoren

De laatste Virginiden verschijnen uit de richting van sterrenbeeld Maagd. Na medio april verschijnen er geen meer.

tel. 0527-69914; e-mail: rpelings@hotmail.com.