Wilhelmus van Nassouwe

Emmeloord - Wat vond u van het voorstel van de heer Buma van het CDA om het Wilhelmus nieuw leven in te blazen?

Vroeger leerden alle kinderen het eerste en zesde couplet. Op landelijke gedenk-, feest- en Koninginnedagen werden die gezongen. Het is wat uit de tijd geraakt, behalve bij internationale voetbalwedstrijden. Dat is toch altijd een plechtig begin van de wedstrijd. We zien stoere trotse voetballers hun vaderlands lied uit volle borst met de muziek meezingen, sommigen met de hand op de borst. Dat doet je wat.Nederland moet dan wel meedoen maar het gaat zelden van harte. Ze kennen de tekst nauwelijks en zingen vals. Dat rare lied waar weinigen nog iets van begrijpen: de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Waar slaat dat nu op? Nu, het is een van de oudste vaderlandse liederen en gaat over de geschiedenis van Nederland. Wilhelmus van Nassouwe is een van onze voorvaderen uit de 16e eeuw en voorvader van het huis van Oranje Nassau.

Koningin Maxima kon indertijd de Nederlandse identiteit niet ontdekken maar zijzelf en haar man en kinderen staan in het middelpunt van die identiteit als vertegenwoordigers van Nederland. Een verbindingsfactor van belang voor dit kleine fijne land.

De heer Buma kreeg weinig bijval. Dat viel me tegen want het was juist een positief verbindend voorstel tussen alle verschillen. Er zijn veel oudere mensen die ontroerd raken bij het horen zingen van het Wilhelmus. Er is tenslotte heel wat gestreden en geleden in de 2e wereldoorlog. Dat is nu ruim 70 jaar geleden. Maar de wereld is in rep en roer, die onrust wordt ook hier gevoeld. Er hangt een zekere dreiging boven ons hoofd. Hoe lang is Nederland nog een vrij land? Onze jeugd is zo vrij opgegroeid.Wat zal de toekomst hen brengen? Ons kleine land is vol mensen van allerlei nationaliteit, ras, kleur en geloof. Dat geeft spanningen maar ook mogelijkheden. Vooral zoeken naar overeenkomsten en samen dankbaar zijn om hier te wonen.

Het samen zingen van het volkslied geeft een eenheidsbeleving die boven de verschillen uitgaat en zeer verbindend, zelfs genezend kan werken. Ja genezend want veel nieuwe Nederlanders dragen een zware last uit hun verleden.

We willen graag dat ze zich thuis voelen en zich aanpassen om Nederland leefbaar te houden.Dat geeft ons grond onder de voeten en warmte voor elkaar.

mefkragt@gmail.com