Voorjaarsbijeenkomst Omgevingsvisie 4 april 2017

Lelystad - De provincie Flevoland houdt dinsdag 4 april een publieksbijeenkomst in het kader van de Omgevingsvisie FlevolandStraks. De bijeenkomst vindt plaats in de hal van het provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad.

In Flevoland is de afgelopen twee jaar samen met vele partijen gewerkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Deze visie is een wettelijk verplicht document. Het bevat omvangrijke veranderopgaven die de provincie komende jaren gaat aanpakken. Voor Flevoland zijn dit: het Verhaal van Flevoland, Krachtige Samenleving, Ruimte voor Initiatief, Duurzame Energie, Regionale Kracht, Circulaire Economie en Landbouw: Meerdere smaken. Deze opgaven zijn met een groot aantal partijen opgesteld en uitgewerkt. Ze zijn nu nagenoeg afgerond. Voordat het formele besluitvormingsproces van de Omgevingsvisie van start gaat, wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst met de partijen stilgestaan bij dit moment. Waarna overgegaan wordt tot de uitwerking en realisatie. De fase waarin voor de inwoners en ondernemers van Flevoland concrete maatregelen en acties worden gerealiseerd. Programma 4 april 15.30 uur: inloop met koffie en thee 16.00 uur: filmpje ‘Samen maken we Flevoland’ 16.05 uur: welkom door gespreksleider Elisabeth den Hoogen 16.10 uur: interview met gedeputeerde Jaap Lodders 16.15 uur: gesprekken met Chris Schotman (voorzitter cie. Ruimte provincie Flevoland), Emiel Reiding (min. I en M, projectdirecteur Nationale Omgevingsvisie), Wim van der Es (wethouder Zeewolde) 16.30 uur: De zeven opgaven (inclusief “liken”) 17.00 uur: groepsfoto met alle aanwezigen 17.10 uur: napraten met hapje en drankje 18.00 uur: afsluiting Aanmelden voor de bijeenkomst en meer informatie: Karin Veldman, communicatieadviseur Omgevingsvisie: 06 81623184, k.veldman@flevoland.nl