STOPPELS | Wandelen door stadshart

Emmeloord - Ik wandel geregeld door het centrum van Emmeloord. Vaak maak ik een praatje met mensen om te horen wat er leeft. Populair onderwerp van gesprek is het stadshart en wat er gaat gebeuren. Het valt mij op dat vragen meestal beginnen met ‘men zegt dat … ‘ of ‘ik heb gehoord dat…’. De verhalen die volgen, komen niet altijd overeen met de realiteit. Ik vraag me af hoe die beeldvorming tot stand komt.

Enerzijds begrijp ik het. Het centrum van Emmeloord is al jaren onderwerp van gesprek. De gemeente heeft geïnvesteerd, maar we zijn nog niet klaar. Het is een lang (politiek) proces. En het is niet eenvoudig om te volgen wat zich afspeelt tussen de vele belangen die een rol spelen. Anderzijds, als gemeente hebben we gekozen voor een Open Plan Proces, waarin we met elkaar de beste richting voor ons stadshart hebben gekozen. Inwoners hebben gekozen voor het scenario ‘Compact centrum’ en dat is door het college en de gemeenteraad overgenomen. Met stadscafés, persberichten en de website, hart-voor-emmeloord.nl, nemenwe u mee in de ontwikkelingen. Waar staan we nu? Het scenario ‘Compact Centrum’ is de afgelopen maanden uitgewerkt. Binnenkort komen we met drie stedenbouwkundige varianten. Allemaal passen ze binnen de kaders van het ‘Compact Centrum’. De varianten leggen we aan u voor in het stadscafé, want we horen graag uw reactie(s). Vooruitlopend beantwoord ik alvast wat vragen die mij worden gesteld. In de hoop dat daarmee beeldvorming en realiteit dichter bij elkaar komen. • Komen de Deeltjes terug? Nee • Kunnen de kermis, het Pieperfestival en andere evenementen op De Deel blijven? Ja • Komt er een supermarkt op de Deel? Nee • Wat is nu de kanslocatie bij de Deel? Dat is de ruimte tussen de Residence en het Voorhuys. Waar nu Sinke gehuisvest is en voorheen het landbouwhuis stond. Een kanslocatie betekent dat er wonen, werken en/of winkelen mogelijk is. • Is er een mogelijkheid voor een supermarkt op de kanslocatie bij de Deel? Ja, daarom wordt deze optie meegenomen in de varianten. • Wordt het Julianapark opgeknapt? Ja • Komt het oorlogsmonument terug? Ja, als wij dat met elkaar willen. • Blijft de fietsenstalling zoals deze nu is? Dat is onbekend, het is onderdeel van de varianten. Toekomst We staan samen voor de opgave van een levendig centrum; toekomstbestendig en aantrekkingskracht. Een centrum dat klaar is voor de volgende 50 jaar! Laten we dit einddoel voor ogen houden. Ik ben trots dat lokale ondernemers in ons centrum willen investeren. Dat biedt kansen, die wij niet onbenut moeten laten. Mijn inzet is dat de raad voor de zomer een besluit kan nemen over de voorkeursvariant. En als dit binnen het goedgekeurde bestemmingsplan voor dit gebied past, dan kunnen we snel starten. Het wordt ten slotte tijd dat er in het centrum iets gaat gebeuren. Ik zie u graag in het stadscafé! Over de datum en locatie informeren we u nog. Henk Suelmann, wethouder