Werkzoekenden en werkgevers tevreden over WerkCorporatie

Emmeloord -  Werkzoekenden en werkgevers zijn tevreden met de dienstverlening.van de WerkCorporatie. 

Dit blijkt uit een evaluatie van bureau Regioplan van de WerkCorporatie. De WerkCorporatie Noordoostpolder is op 1 januari 2015 opgericht voor een periode van 3 jaar met een mogelijkheid tot verlenging. Om een goede beslissing te kunnen nemen over een eventuele verlenging, is in de zomer van 2016 aan bureau Regioplan gevraagd een evaluatie uit te voeren. Belangrijk doel van de WerkCorporatie is het bemiddelen van mensen met een bijstandsuitkering of arbeidsbeperking naar werk. Resultaten evaluatie Uit de evaluatie komt naar voren dat de gekozen vorm heeft bijgedragen aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gewenste resultaten zijn behaald.De werkgevers zijn over het algemeen tevreden met de dienstverlening van de WerkCorporatie. De communicatie is duidelijk en snel en de dienstverlening en nazorg zijn goed bevonden. Ook de werkzoekenden zijn tevreden met de dienstverlening. De accountmanager is betrokken en biedt goede ondersteuning in de zoektocht naar werk. De evaluatie biedt ook aanknopingspunten voor verbetering. Aanbevelingen voor verbetering zijn vooral gericht op de structuur en op de contacten met het onderwijs. Hiervoor wordt een voorstel voor de toekomst van de WerkCorporatie opgesteld. In het najaar wordt dat aangeboden aan het college en de gemeenteraad.