Stadspoortbrug voor Marknesserbrug

Emmeloord - Noordoostpolder wil graag gaan voor een nieuw ontwerp Marknesserbrug: een “stadspoortbrug”. De brug vervult daarmee een functie als "stadspoort".

Het architectonisch ontwerp is toegespitst op de kwaliteiten van Emmeloord en de omgeving. Sterk, robuust, en een wijds gezicht voor automobilist en fietser. De gemeenteraad beslist in april of dit het ontwerp wordt. Het college vindt het belangrijk om voor dit bijzondere ontwerp te kiezen. Bruggen zijnde identiteitsdragers van de stad. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig om te gaan met zowel bestaande bruggen als de vormgeving en inpassing van nieuwe bruggen. Door een nieuwe brug een identiteit te geven door middel van een architectonische uitwerking, ontstaat voor de toekomst een nieuw stukje geschiedenis voor Emmeloord en de Noordoostpolder. De totale investering voor de brug bedraagt € 3.570.000. Blauwe stadspoorten rond Emmeloord Emmeloord heeft in het oorspronkelijk plan vier hoofdentrees. De noordelijke entree loopt door het Emmelerbos en is met veel groen ontworpen. De overige drie entrees komen over het water de stadskern binnen. Het zijn de ‘blauwe stadspoorten’; herkenbare en belangrijke plekken, waar de identiteit van Emmeloord sterk beleefbaar is. Bij de blauwe stadspoorten komen belangrijke kenmerken van Emmeloord bijeen en kan men het DNA van Emmeloord goed beleven. De stadspoorten vormen de overgang van de nieuwe stadsschil, vanuit de woonwijk Emmeloord–West en de omliggende bedrijventerreinenDe Munt en Nagelerweg, naar de oude stadskern. Ook treffen de stad en het polderlandschap elkaar hier. Het is van groot belang dat deze overgangen beleefbaar blijven en de zichten zo open mogelijk en gericht op de kwaliteiten van de stad. De omgevingskwaliteiten van de vier stadspoorten zijn hoog, maar deze elementen worden bedreigd. Op de lange termijn is het belangrijk dat deze stadspoorten nog steeds herkenbaar zijn en bijdragen aan de oriëntatie in de stad. Daarom moeten vernieuwingen aan de poorten van Emmeloord ook architectonisch vormgegeven worden.Kortom, door deze nieuwe brug een identiteit te geven door middel van een architectonische uitwerking ontstaat voor de toekomst een nieuw stukje geschiedenis voor Emmeloord en Noordoostpolder.