Boer Bewust: weg met vooroordelen

Emmeloord - Laat maar zien wat je doet. Openheid richting de buitenwereld, zodat er een genuanceerd beeld ontstaat. Het initiatief Boer Bewust wordt door steeds meer agrariërs in de reguliere land- en tuinbouwsector in Nederland omarmd. Niet om te strijden tegen biologische landbouw, maar puur om te laten zien wát er nu eigenlijk gebeurt. Ook akkerbouwer Michiel van Andel uit de Noordoostpolder heeft zich aangesloten.

Door Alexander Drost Boeren in de gangbare landbouw ergeren zich al jaren aan negatieve berichtgeving, die veelal gebaseerd is op onjuistheden. ‘Er wordt over ons gepraat, niet met ons’, vertelt Van Andel, zichtbaar gefrustreerd. ‘Dat gebeurt door een heleboel partijen (Niet-gouvernementele organisaties, NGO). Er zijn in de wereld meer dan tien miljoen NGO’s actief. Een heleboel daarvan richten zich op de landbouw en milieuzaken. Organisaties zoals Wakker Dier, Milieudefensie en Greenpeace, die van origine een nobel doel en streven hadden, zijn allemaal verworden tot organisaties die een heel eenzijdig geluid aan de dag brengen over de landbouw. Ik denk dat het belangrijk is dat wij als boeren daartegenover een geluid zetten dat een genuanceerd beeld geeft over de landbouw en niet een eenzijdig beeld.’

Boer Bewust

Het initiatief Boer Bewust wordt door steeds meer agrariërs omarmd en richt zich met zijn communicatie op de verbetering en de awareness van de gangbare land- en tuinbouwsector. Over het algemeen is de kennis over gangbare teelt en productie klein en voeren emoties (gestuurd door media, die zich baseren op feitelijke onjuistheden vanuit NGO’s) vaak de boventoon. Veel boeren ergeren zich al tijden aan negatieve berichtgeving over de gangbare landbouwsector. Het draait om het eerlijke verhaal. Inderdaad, laten zien wat je doet. Weg met dat ongenuanceerde beeld, weg met het wantrouwen. Een eerlijk beeld geven, dat is het grote doel. Zodat critici ook de andere kant van het verhaal horen, en zich niet louter baseren op eenzijdige berichtgeving. Zodoende kan het imago van de gangbare landbouw verbeteren en worden vooroordelen de wereld uit geholpen.

Mindset

De communicatie naar buiten begint bij de boeren zelf. Via diverse kanalen wordt een poging gedaan een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Dat gebeurt mede met borden. Zo ook bij Van Andel en een reeks andere agrariërs in de Noordoostpolder. Boer Bewust heeft niet het doel om een tegenbeweging te zijn tegenover de biologische sector. In die sector heeft de marketing uitstekend werk verricht, beaamt ook Van Andel. Echter, het idee dat biologisch per definitie goed is en gangbaar verkeerd, leeft bij consumenten en andere partijen. En juist dat steekt weleens. ‘De marketing is daar al jaren goed en het helpt dat de overheid het stimuleert. ‘Alleen op basis van verkeerde aannames en feiten’, vertelt Van Andel. ‘Gangbaar heeft het wat laten gebeuren en niet uitgedragen wat er allemaal gebeurt. Daardoor is het allemaal wat ondergesneeuwd.’ Ik doe het toch goed, dus waarom zou ik het vertellen? Van die gedachtegang kijkt Van Andel op. ‘De mindset móét veranderen. Je moet je verhaal juist vertellen, anders doet een ander het voor je en dat is niet juist’, waarschuwt hij.
Boeren die ook willen laten zien waar ze voor staan, kunnen een bord plaatsen. Voor mogelijkheden kunnen zij via boerbewust@gmail.com informatie opvragen.
'Ingedaald als waarheid, maar pertinente leugen’ Michiel van Andel noemt een voorbeeld waaruit blijkt dat berichtgeving ten opzichte van landbouwers veelal eenzijdig of gekleurd is. ‘Er wordt op een bepaalde manier over boeren geoordeeld die niet correct en niet juist is. Een halve waarheid, of een leugen, wordt als de waarheid gezien. Een mooi voorbeeld daarvan was een artikel in The Guardian. Dat wordt dan massaal gedeeld, ook door Greenpeace en hier in de kranten. Dat artikel ging over pesticidengebruik in de landbouw. Er wordt beweerd dat er tweehonderdduizend mensen doodgaan aan pesticidengebruik, en dat pesticiden eigenlijk niet bijdragen aan meer voedselproductie. Dat het eigenlijk alleen maar is voor de winst van grote bedrijven. In dat artikel worden cijfers gebruikt en als je kijkt hoe dat zit, dan zie je dat ze linken naar een ander artikel van een paar jaar geleden. En zo een paar keer terug, tot je in 1979 bent. Daar komt dat cijfer vandaan. Dat cijfer is opgebouwd uit 70 procent doden door suïcidegevallen. Mensen die pesticiden hebben gebruikt om zelfmoord te plegen. Het heeft dus helemaal niks met landbouw te maken, het is ook nog eens een heel oud cijfer en daar wordt op voortborduurt: landbouwgif veroorzaakt zoveel doden per jaar, vandaag de dag. Dat wordt er geschreven. Dat is pertinent onwaar. Bijna dagelijks worden dat soort voorbeelden de wereld in geslingerd door belangenorganisaties. De cijfers worden blind overgenomen. Deze instanties hebben een soort morele superioriteit ontwikkeld. Wat zij zeggen is waar, daar moet je niet aan twijfelen. En het is bij burgers ingedaald als de waarheid, terwijl het pertinente leugens zijn.’