Energiecoach in NOP

NAGELE - Noordoostpolder krijgt een energiecoach. Niet alleen een website, maar ook een plaats en een persoon bij wie mensen terechtkunnen voor advies en begeleiding op weg naar energiebesparing.

Energiecoach NOP (EcN) is een initiatief van de stichting Pioniers van de Toekomst (PvdT), de coöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder (EPN) en Energie Advies Emmeloord (EAE). Woensdagavond tekenden namens drie partijen Henk Tiesinga, Albert Klein Tijsink en Marinus de Vries, een samenwerkingsovereenkomst getekend in het Wind & Energy Experience Center 11 Beaufort in Nagele.

Tiesinga: ‘De energietransitie moet veel dichter bij de mensen gezet worden. Er komt steeds meer bewustzijn, maar daarmee komen er ook steeds meer vragen bij mensen op over hoe en wat. Elders in het land zijn er digitale energieloketten ontstaan, maar dat vinden wij te afstandelijk, wij willen iemand die meegaat in dat traject van energiebesparing, iemand die adviseert, benadert en verbindt.’ De pioniers legden contact met Marinus de Vries. ‘Hij doet niet zelf in installaties, maar is onafhankelijk adviseur. Zijn werkwijze past bij onze filosofie van verbindingen leggen.’

De energiecoach houdt vanaf mei eens per week spreekuur. Van verenigingen tot stichtingen, maar ook ondernemers en particulieren kunnen daar terecht voor vrijblijvend advies over alles wat met duurzame energie en energiebesparing te maken heeft. ‘Ik hoop dat ook de particulier naar ons toe komt wanneer het alleen maar gaat om een thermostaat vervangen of goed instellen. Dat kan al heel veel betekenen voor het beperken van energielasten’, zegt De Vries.

De Energie Pioniers willen de categorie mensen die niet direct uit eigen beweging energiebesparingsadvies zal gaan vragen de helpende hand bieden met POWER, zodat ze zelf hun energielasten kunnen beheersen. Ook hierin gaat de Energiecoach een rol spelen. Om de doelgroep in beeld te krijgen doet de EPN een beroep op overheden, instellingen en maatschappelijke organisaties.

Ondertekening overeenkomst door v.l.n.r.: Marinus de Vries, Henk Tiesinga en Albert Klein Tijssink. ©mhpublicaties.nl