Pioniers van de Toekomst al vijf jaar actief

Nagele - De stichting Pioniers van de Toekomst (PvdT) bestaat vijf jaar. Dat bevlogenheid ook tot actie leidt, werd woensdagavond 15 maart bewezen met de introductie van een nieuw initia-tief: Energiecoach NOP.

Energiecoach NOP wordt een digitaal en fysiek loket voor advies en ondersteuning op het gebied van energiebesparing. De ondertekening door de betrokken partijen vond woensdagavond plaats in het Wind & Energy Experience Center 11 Beaufort in Nagele. Het officiële moment en de inspirerende locatie gaven de tegelijkertijd gehouden kwartaalbijeenkomst van de Pioniersbrigade - vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van de PvdT - een glimmend randje. De lustrumviering, ontwikkelde en nieuw te ontwikkelen initiatieven en erkenning door overheden en maatschappelijke organisaties geven de PvdT bestaansrecht. De stichting komt voort uit een beweging van ‘onderaf’, vanuit de bevolking. Mensen uit alle lagen van de maatschappij van Noordoostpolder inspireren elkaar om ‘duurzaam handelen in Noordoostpolder en omgeving te bevorderen’. Het woord ‘duurzaam’ wordt breed getrokken. Voorzitter Henk Tiesinga omschrijft het als volgt: ,,’Duur’ slaat op continuïteit, iets was voortduurt. ‘Zaam’ slaat wat ons betreft op geza-menlijk, we doen het samen’’. Uitrol activiteiten in 2017 Dat de PvdT geen elitair gezelschap is, blijkt uit de samenstellingen van de themagroepen. Mensen uit alle lagen van de maatschappij, zetten zich vrijwillig in om niet alleen duurzame initiatieven te bedenken, maar ook uit te voeren. Onder hen bevinden zich ook jongeren, met name onder de themagroep Voedselpioniers. Tijdens de brigadebijeenkomst meldden zij dat ze voor 12 mei een Diner in de Kas in de maak hebben, bereid met producten uit de kas. De groep die het jaarlijkse symposium organiseert rond 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, kon alvast melden het thema te koppelen aan ‘Noordoostpolder, 75 jaar droog’. De groep die zich bezighoudt met fairtra-de - en met name het behoud van de titel ‘Fairtrade gemeente’ - zet in op educatie en wil scholen enthousiast maken voor de titel ‘Fairtrade school’. De Energiepioniers (EPN) boeken succes met het eerste Postcoderoosproject in Noordoostpolder. Hierbij kunnen bewoners uit een bepaald postcodegebied - en de postcodegebieden daaraan grenzend - participeren in een gezamenlijk duurzame-energieproject. Het project met zonnepane-len gaat medio april in Marknesse van start en telt inmiddels zo’n achttien deelnemers. De Ener-giepioniers willen tevens huishoudens en ondernemingen die duurzame energie opwekken per-soonlijk benaderen om hen te informeren over deelname in de coöperatie. Laatste wapenfeit van de PvdT en de EPN gezamenlijk is dus de Energiecoach NOP (EcN), die wordt opgericht in samenwerking met Energie Advies Emmeloord (EAE) in de persoon van Mari-nus de Vries. De naam ‘energiecoach’ is een bewuste keuze. ,,De term energieloket vinden wij te afstandelijk’’, aldus Tiesinga, ,,wij willen iemand die meegaat in dat traject van energiebesparing, iemand die adviseert, benadert en verbindt.’’ Doelstelling is om de energiecoach in mei van dit jaar van start te laten gaan.