Marknesse: tijd voor rondweg

MARKNESSE - orpsbelang Marknesse weet zich gesteund door de inwoners die zich vrijdagavond op de jaarvergadering in sportkantine De Punt unaniem achter de plannen schaarden. Voorzitter Hans Rommens wil nog tijdens zijn bestuursperiode de rondweg rond hebben. Toenemend zwaar landbouwverkeer door het centrum, maar ook een grotere verkeersdruk in het groeiende dorp noodzaken de veilige weg.

De rondweg staat overigens al jaren op de agenda. Nog in het guldentijdperk droegen bewoners van de uitbreidingswijk een tientje bij voor realisatie. De weg is er nog nooit gekomen, maar nu is het geduld op. ‘Het wordt te druk in het dorp, het is gewoon onveilig’, schetst Rommens. ‘Daar komt bij dat in de zomer de brug bij de sluis veel open staat, wat leidt tot opstoppingen.’

In 2008 werden al verkeerstellingen gedaan om de noodzaak voor een rondweg te peilen. Destijds werden 8000 verkeersbewegingen geteld. Deze zomer worden opnieuw twee tellingen gehouden.

Het tracé dat het dorp voor ogen staat is een weg vanaf het sportcomplex van SVM in zuidelijke richting met een brug over de Zwolse Vaart die aansluit op de Kleiweg. Dan vervolgt deze richting de Lemeringweg en dan in oostelijke richting met nog een brug over de Zwolse Vaart onder het industrieterrein langs aansluitend op de rotonde bij de Vollenhoverweg. Het verkeer uit Kraggenburg en Ens hoeft dan richting Emmeloord en Vollenhove niet meer door Marknesse.

Volgens Rommens is de gemeente Noordoostpolder positief over de weg en wil ook de provincie meedenken.

‘Er is al een klein potje voor de weg en de rondweg biedt kansen voor het centrum als verblijfsgebied.’ De grondverwerving is volgens Rommens ook geen al te groot probleem. ‘Veel benodigde grond is al in bezit van de gemeente. We willen de bal nu aan het rollen brengen. Het proces is opgang.’